Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Fakturowanie i zarządzanie dokumentami

Pytania i odpowiedzi

 • Jak dodać uwagi na fakturze?

  W formularzu wystawiania faktury kliknij "Rozwiń opis dokumentu" i wpisz swoje uwagi.
  Po wpisaniu uwag kliknij "Wystaw".

 • Nie mam konta firmowego w ING. Czy mogę skorzystać z Fakturowania?

  Oczywiście!
  Z Fakturowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy posiadają rachunek firmowy w ING Banku czy nie.

   

  Zarejestruj się

 • Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę korzystać z Fakturowania?

  Tak. 

  Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność i posiadasz rachunek firmowy w ING Banku, możesz uruchomić Fakturowanie w bankowości internetowej Moje ING.

  Zaloguj się i uruchom

   

 • Czy mogę korzystać z Fakturowania jako spółka?

  Tak.

 • Jak mogę dodać na fakturze informację o metodzie split payment?

  W formularzu wystawianej faktury (w sekcji "Płatność") istnieje opcja oznaczenia dokumentu jako wymaganego do zapłacenia metodą split payment.
   

  UWAGA! Przy wpisaniu kwoty brutto produktu powyżej 15 000zł, opcja "Mechanizm podzielonej płatności" zostanie zaznaczona automatycznie.

 • Jak wygodnie wystawiać faktury?
 • Czy istnieje możliwość dodania odbiorcy na fakturze?

  W systemie istnieje możliwość umieszczenia na fakturze poza nabywcą także danych odbiorcy (jeżeli różnią się od nabywcy). W tym celu wystarczy na formularzu wystawiania faktury obok pola Kontrahent rozwinąć opcje i wybrać „Dodaj odbiorcę”. Pojawią się pola Nabywcy i Odbiorcy do uzupełnienia.

 • Czy istnieje możliwość zmiany zapisu terminu płatności na fakturze?

  Istnieją 3 warianty prezentowania terminu płatności w wydruku faktury:

  • Data + ilość dni np. 2017-04-07 (7 dni)
  • Data np. 2017-04-01
  • Ilość dni np. 7 dni.

  W celu ustawienia wybranego wariantu wystarczy wejść w "Dane i ustawienia" > "Dokumenty", następnie wybrać właściwą opcję i zapisać zmiany przyciskiem "Zapisz".

   

 • Czy na fakturze mogę umieścić inne dane Sprzedawcy i Wystawcy?

  Istnieje możliwość określenia w systemie innych danych Wystawcy i Sprzedawcy dokumentu.
  Dane Sprzedawcy widoczne są w "Dane i ustawienia" > "Dane Firmy". Aby określić także domyślne dane wystawcy należy po zalogowaniu do systemu wejść w "Dane i ustawienia" > "Dane Wystawcy", następnie zaznaczyć opcję Wyświetl wystawcę i po uzupełnieniu danych zapisać zmianyprzyciskiem "Zapisz".

   

 • Jak wystawić fakturę dotyczącą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (faktura WDT) ?

  W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE należy wystawić fakturę sprzedaży według poniższej instrukcji:

  W formularzy faktury sprzedaży należy wybrać typ dokumentu Faktura sprzedaży – wewnątrzwspólnotowa, następnie uzupełnić dane kontrahenta, wybrać właściwą walutę a następnie uzupełnić pole z nazwą usługi oraz stawkę VAT:
  „oo” = odwrotne obciążenie lub „0%”.

  Po zapisaniu dokumentu na wydruku faktury pojawi się adnotacja dotycząca procedury „odwrotne obciążenie”.

   

 • Kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową?

  Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

  W takich sytuacjach konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano zaliczkę.

  Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej. Dotyczy to następujących zdarzeń:

   

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

   

 • Kto wystawia fakturę marża?

  Fakturę marża wystawia podatnik świadczący usługi turystyczne lub dokonujący dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

  W przypadku faktury marża podstawą opodatkowania jest marża.

   

 • Kiedy wystawiamy fakturę proforma?

  Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i pełni rolę oferty, propozycji. Wystawiana jest najczęściej w celu otrzymania zaliczki od nabywcy.

   

 • W jaki sposób mogę wystawić fakturę sprzedaży (krajową) - odwrotne obciążenie?

  W przypadku sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem, fakturę należy wystawić według poniżej instrukcji:

  "Wystaw dokument" > "Faktura sprzedaży", następnie uzupełnić formularz, zwracając uwagę aby w kolumnie stawka VAT wybrać „oo” – odwrotne obciążenie.

  Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja „Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca (odwrotne obciążenie).

   

 • W jaki sposób mogę wystawić fakturę w walucie obcej?

  System umożliwia wystawienie faktury w walucie obcej, pobierając przy tym kurs waluty z NBP. W tym celu należy, poniżej danych kontrahenta, wybrać z rozwijanej listy jedną z walut. Po wyborze zostanie automatycznie wyświetlony kurs pobrany z NBP.

  W przypadku, gdy chcesz podać inną jego wartość należy w polu z kursem wpisać własny kurs wymiany.

   

 • W jaki sposób mogę wystawić korektę do faktury sprzedaży?

  Fakturę korygującą (korektę) można wystawić tylko do wystawionej w systemie faktury sprzedaży. Należy wejść w „Dokumenty” > „Dokumenty przychodowe” > przy danym dokumencie wybrać „Opcje” > Wystaw korektę.

  Dokument ten wystawiany jest w celu skorygowania błędów dotyczących np. danych sprzedawcy, nabywcy, ilości, ceny, zwrotu towaru lub rezygnacji usług.

  Jeśli korekta dotyczy dokumentu wystawionego poza systemem, należy wystawić fakturę korygującą również poza systemem lub wprowadzić pierwotną fakturę sprzedaży do systemu a następnie do niej wystawić korektę.

   

 • Chcę dodać listę moich kontrahentów do systemu. Jak to zrobić?

  W zakładce "Kontrahenci" należy kliknąć "Importuj listę". Lista kontrahentów powinna zawierać nazwy kolumn w pierwszym wierszu. Plik z listą kontrahentów powinien mieć format XLS lub CSV i rozmiar nie przekraczający 5 mb.

  Plik musi zawierać następujące dane w osobnych kolumnach:

  • Nazwa kontrahenta
  • NIP (w przypadku firmy) bez prefixu
  • Adres (w postaci: ulica, numer domu/lokalu)
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj

  Opcjonalnie plik może zawierać również dane:

  • E-mail
  • Akronim
  • Telefon

  Możesz równiesz pobrać nasz Przykładowy plik importu i na jego bazie umieścić swoich kontrahentów w systemie.

 • Chcę dodać listę moich produktów do systemu. Jak to zrobić?

  Plik musi zawierać następujące dane w osobnych kolumnach:

  • Nazwa (minimum trzy znaki),
  • PKWiU,
  • Jednostka miary (np. szt., kg),
  • Stawka VAT (nie jest wymagana wartość wyrażona w procentach).

  Opcjonalnie można również dodać:

  • Cena sprzedaży netto,
  • Cena sprzedaży brutto,
  • Cena sprzedaży waluta,
  • Cena zakupu netto,
  • Cena zakupu brutto,
  • Cena zakupu waluta.

  Plik z listą produktów powinien mieć format XLS lub CSV i rozmiar nie przekraczający 5 mb.
  Możesz także pobrać nasz Przykładowy plik importu i na jego podstawie stworzyć własną bazę produktów.

 • W jaki sposób utworzyć własny schemat numeracji faktur?

  Wszystkie modyfikacje dotyczące numeracji dokumentów można wprowadzić w widoku "Dane i Ustawienia" > "Numeracje dokumentów". W celu utworzenia nowego schematu numeracji należy wybrać typ dokumentu a następnie kliknąć „Dodaj serię”. W oknie numeracji należy określić:

  • Interwał czasowy: Miesiąc lub Rok,
  • Określić czy dany schemat serii ma być używany podczas wystawiania dokumentów jako domyślny?,
  • Ustawić numer początkowy,
  • W razie potrzeby istnieje także możliwość utworzenia własnej serii numeracji,
  • W tym celu należy zaznaczyć opcję „własna numeracja” i wpisać schemat numeracji.

   

 • W jaki sposób wystawić fakturę do faktury proforma?

  Aby wystawić fakturę sprzedaży do faktury proforma należy dla wybranej faktury proforma kliknąć klawisz "Opcje" a następnie wybrać funkcję „Wystaw fakturę końcową”.

   

 • Czy dostępny w systemie dokument paragon sprzedaży oznacza to samo co paragon fiskalny?

  Lista dostępnych w systemie dokumentów sprzedaży zawiera paragon sprzedaży, jednak dokument ten nie jest tożsamy z paragonem fiskalnym.

  Paragon sprzedaży (niefiskalny) to dokument sprzedaży wystawiany osobie fizycznej w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej.

 • Kiedy wystawiamy dokument Pozostały przychód?

  Pozostały przychód to dokument księgowy wystawiany w celu zarejestrowania i zaksięgowania w systemie innych przychodów, najczęściej niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np.: odsetki bankowe, otrzymane kary umowne, dodatnie różnice kursowe.

  Aby wystawić dokument należy po zalogowaniu wejść w „Wystaw fakturę” > następnie zaznaczyć typ dokumentu > Pozostały przychód, uzupełnić formularz i zapisać.

 • Finansowanie faktur - co oznaczają poszczególne statusy faktur?
  • Zlecona - dokument został przekazany do analizy ING Finansowanie Faktur;
  • W trakcie realizacji - faktura jest w trakcie wypłaty;
  • Oczekiwanie na potwierdzenie - przekazano do kontrahenta prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności;
  • Potwierdzona przez kontrahenta - kontrahent zaakceptował cesję wierzytelności;
  • Sfinansowana - ING Finansowanie Faktur przekazało wpłatę środków na konto zlecającego;
  • Sfinansowana po terminie - Minął termin spłaty faktury;
  • Do zwrotu - Wskazany kontrahent nie spłacił faktury na rzecz ING Finansowanie Faktur. Zlecający powinien dokonać spłaty wierzytelności;
  • Odrzucona przez kontrahenta - kontrahent wskazany przez zlecającego nie wyraził zgody na sfinansowanie faktury przez ING Finansowanie Faktur. 
  • Odrzucona (negatywna weryfikacja kontrahenta) - Kontrahent występujący na zleconej fakturze nie spełnia wymogów usługi finansowania faktur. Polecamy kontakt z ING Finansowanie Faktur (numer 22 558 75 96 lub 22 558 75 97);
  • Odrzucona (upłynął okres na potwierdzenie kontrahenta) - Kontrahent wskazany na zleconej fakturze nie zaakceptował zgody na cesję wierzytelności w wymaganym terminie. Faktura będzie ponownie możliwa do sfinansowania;
  • Spłacona ­­– ING Finansowanie Faktur otrzymało wpłatę za fakturę. Transakcja została zakończona pomyślnie.
 • Finansowanie faktur - co się stanie, jeśli mój kontrahent nie spłaci faktury?

  Jeśli w ciągu 15 dni od daty terminu płatności faktury ING Finansowanie Faktur nie otrzyma od kontrahenta płatności, wówczas zwróci się do zlecającego o uregulowanie należności.

 • Finansowanie faktur - co to za usługa?

  Finansowanie faktur to usługa, w ramach której przedsiębiorca po wystawieniu swojemu klientowi faktur z odroczonym terminem płatności może przekazać ją do sfinansowania - oznacza to, że szybciej otrzyma potrzebne mu środki. Wierzycielem faktury zostanie ING Finansowanie Faktur.

 • Finansowanie faktur - jaka faktura może zostać zlecona?

  Możliwe jest sfinansowanie faktur, które spełniają następujące kryteria:
   

  • odroczenie terminu płatności na fakturze wynosi nie więcej niż 90 dni;
  • w chwili zlecenia finansowania faktury ów termin jest dłuższy niż 7 dni, ale do jego końca pozostało nie więcej niż 60 dni;
  • zarówno zlecający finansowanie jak i kontrahent nie posiadają zaległości (np. BIG, KRD);
  • kwota faktury brutto jest wyższa niż 250zł (finansowanie faktur dotyczy wyłącznie dokumentów wystawionych w PLN);
  • sposobem płatności faktury musi być przelew na rachunek bankowy;
  • zarówno firma zlecającego jak i firma kontrahenta muszą istnieć dłużej niż 12 miesięcy.
 • Finansowanie faktur - jak aktywować usługę?

  Aktywacji usługi można dokonać klikając w zakładkę "Finanse firmy" i wybierając "Finansowanie faktur".

  W kolejnym widoku należy zapoznać się z opisem usługi finansowania faktur, zaznaczyć niezbędne zgody oznaczone symbolem * i kliknąć "Aktywuj Finansowanie Faktur".

  W nowym oknie należy uzupełnić wszystkie pola oraz kliknąć "Aktywuj".

  Po zleceniu aktywowania usługi podane dane zostaną zweryfikowane przez ING Finansowanie Faktur, a zlecający otrzyma na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie tego adresu. Pomimo trwającej weryfikacji można od razu rozpocząć zlecanie faktur do sfinansowania.

 • Finansowanie faktur - jak zlecić finansowanie?

  Przekazania faktury do finansowania można dokonać w dwóch miejscach systemu:

  1. W menu głównym, w zakładce "Finanse firmy" > "Finansowanie faktur".

  Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku faktur zleconych do finansowania. Aby zlecić finansowanie nowego dokumentu, należy kliknąć "Finansuj fakturę".

  W kolejnych krokach należy wybrać kontrahenta, którego dokumenty mają zostać wzięte pod uwagę oraz konkretną fakturę.

  W nowym widoku należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontrahenta. Możliwe jest również dodanie treści wiadomości, którą otrzyma kontrahent wraz z prośbą o potwierdzenie cesji wierzytelności.
  Po kliknięciu przycisku "Finansuj fakturę" dokument wraz z danymi zlecenia zostanie przekazany do ING Finansowanie Faktur.

  Dokument zostanie zweryfikowany pod kątem formalnym przez ING Finansowanie Faktur. Kontrahent wskazany przez zlecającego otrzyma wiadomość e-mail na wskazany adres, w której dokona potwierdzenia cesji wierzytelności. Faktura zlecona do finansowania otrzyma status "Zlecona".
  Polecamy kontakt z kontrahentem celem przyspieszenia całego procesu.

   

  2. Inną drogą sfinansowania faktury jest odszukanie jej w zakładce "Finanse firmy" > "Należności".

  Właściwy dokument (spełniający kryteria podane wyżej) będzie oznaczony na liście przyciskiem "Finansuj fakturę".

  Po wyborze dokumentu należy postępować zgodnie z wytycznymi w pkt.1.

 • Finansowanie faktur - kiedy dostanę pieniądze za fakturę?

  Tak naprawdę wszystko zależy od kontrahenta firmy zlecającej - ING Finansowanie Faktur dokonuje analizy zlecenia w ciągu kilkunastu sekund, po czym wysyła prośbę o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności do wskazanego kontrahenta.
  Aby przyspieszyć proces, warto skontaktować się wcześniej z kontrahentem i poprosić o zaakceptowanie prośby bez zbędnej zwłoki.

 • Finansowanie faktur - zleciłem fakturę do sfinansowania, co dalej?

  Po zleceniu sfinansowania faktury jej dane oraz dane kontrahenta są analizowane. Następnie ów kontrahent otrzymuje prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności. Po wyrażeniu zgody następuje zlecenie przelewu na konto zlecającego.

 • Chcę pobrać fakturę w formacie .xml dla Platformy Elektronicznego Fakturowania. Jak to zrobić?

  Platforma Elektronicznego Fakturowania to system służący do wysyłania i odbierania faktur dla realizatorów zamówień publicznych.

  Aby pobrać wystawioną fakturę w formacie .xml, należy wejść do podglądu dokumentu poprzez kliknięcie jego numeru lub poprzez przycisk Opcje -> Szczegóły w widoku listy dokumentów.

  W podglądzie dokumentu wystarczy kliknąć przycisk "Więcej opcji" i wybrać "Wygeneruj XML dla PEF". Po kliknięciu wersja w faktury w tym formacie zostanie pobrana na dysk twardy komputera.

  Więcej informacji na temat Platformy Elektronicznego Fakturowania znajdziesz na stronie rządowej.

 • Obieg dokumentów - do czego służy?

  Obieg dokumentów w ING Księgowość pozwala na uproszczone zarządzanie przepływem dokumentacji w firmie. Dzięki niemu można stworzyć schemat dla osób dodających oraz akceptujących faktury. Korzystając z niego możesz mieć większą kontrolę nad tym, jakie dokumenty trafiają do Twojej firmy i czego dotyczą.

 • Obieg dokumentów - jakich dokumentów dotyczy?

  Dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów rozpoznawanych przez system, zarówno kosztowych jak i sprzedażowych.
  Ty decydujesz, jakie dokumenty znajdą się w procesach akceptacji. Możesz wybrać wszystkie ich typy, tylko jeden lub kilka naraz.

  Ale to nie wszystko. Możesz wybrać zakres kwotowy dokumentów podlegających akceptacji i kategorie księgowe, co pozwoli zawęzić pulę faktur.

 • Obieg dokumentów - kto może być członkiem grupy akceptującej?

  Każdy użytkownik poza tymi, którzy posiadają rolę "Magazynier".

  Aby utworzyć grupę użytkowników akceptujących, w zakładce Dane i ustawienia > Obieg dokumentów wybierz Grupy użytkowników akceptujących i kliknij przycisk „Dodaj grupę”.

  W nowym oknie należy wpisać nazwę nowej grupy (opis jest nieobowiązkowy) i wybrać użytkowników, którzy mają do niej należeć. Odbywa się to poprzez kliknięcie rozwijanej listy, wybór danego użytkownika spośród puli istniejących już w systemie użytkowników (Dane i Ustawienia > Użytkownicy). Po wybraniu użytkownika z listy należy kliknąć „Dodaj użytkownika”.

Sprawdź inne pytania i odpowiedzi