Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach platformy ING Księgowość

Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-121), ul. Chorzowska 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313 (“Spółka”).
 2. Możesz kontaktować się ze Spółką poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.ingbank.pl/kontakt/formularz lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych (Lilianna Rother-Obrączka) poprzez adres email abi.uslugi@ingdlabiznesu.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z platformy ING Księgowość, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach platformy ING Księgowość, potwierdzenie tożsamości użytkownika, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć, korzystanie z usług dostępnych w ramach platformy art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy
Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe itp. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z platformy ING Księgowość. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji użytkowników platformy ING Księgowość. RODO art. 6 ust 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) oraz RODO art. 6 ust 1 lit. c (obowiązek prawny)
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego, w tym rozpatrywanie reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych). Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).

 

Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki oraz produktów lub usług innych spółek z Grupy ING. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Ci produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Twoich preferencji, profilu prowadzonej działalności (Twojej lub reprezentowanego przez Ciebie podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z platformy ING Księgowość oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres obowiązywania umowy;;
 • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
 • badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji użytkowników platformy ING Księgowość – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • innym spółkom z Grupy ING, których aktualna lista znajduje się pod adresem: https://www.ingbank.pl/o-banku/spolki-zalezne – dla ich własnych celów marketingowych;
 • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu– w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach platformy ING Księgowość);
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z Grupy ING, do której należy Spółka, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING określone usługi Państwa te nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 • Przekazywanie danych osobowych podmiotom z Grupy ING odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych, które zostały zatwierdzone przez holenderski organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Przekazywanie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING określone usługi odbywa się na podstawie stosownych umów, zawierających standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 • Możesz otrzymać kopię Wiążących Reguł Korporacyjnych, jak również kopię ww. umów – w tej sprawie prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 • Korzystanie z platformy ING Księgowość jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach platformy ING Księgowość jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z platformy ING Księgowość.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; (ii) prawo do sprostowania tych danych; (iii)
 • prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (v) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).