Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Finansowanie Faktur

Pytania i odpowiedzi

 • Finansowanie faktur - co oznaczają poszczególne statusy faktur?
  • Zlecona - dokument został przekazany do analizy ING Finansowanie Faktur;
  • W trakcie realizacji - faktura jest w trakcie wypłaty;
  • Oczekiwanie na potwierdzenie - przekazano do kontrahenta prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności;
  • Potwierdzona przez kontrahenta - kontrahent zaakceptował cesję wierzytelności;
  • Sfinansowana - ING Finansowanie Faktur przekazało wpłatę środków na konto zlecającego;
  • Sfinansowana po terminie - Minął termin spłaty faktury;
  • Do zwrotu - Wskazany kontrahent nie spłacił faktury na rzecz ING Finansowanie Faktur. Zlecający powinien dokonać spłaty wierzytelności;
  • Odrzucona przez kontrahenta - kontrahent wskazany przez zlecającego nie wyraził zgody na sfinansowanie faktury przez ING Finansowanie Faktur. 
  • Odrzucona (negatywna weryfikacja kontrahenta) - Kontrahent występujący na zleconej fakturze nie spełnia wymogów usługi finansowania faktur. Polecamy kontakt z ING Finansowanie Faktur (numer 32 357 47 25 );
  • Odrzucona (upłynął okres na potwierdzenie kontrahenta) - Kontrahent wskazany na zleconej fakturze nie zaakceptował zgody na cesję wierzytelności w wymaganym terminie. Faktura będzie ponownie możliwa do sfinansowania;
  • Spłacona ­­– ING Finansowanie Faktur otrzymało wpłatę za fakturę. Transakcja została zakończona pomyślnie.
 • Finansowanie faktur - co się stanie, jeśli mój kontrahent nie spłaci faktury?

  Jeśli w ciągu 15 dni od daty terminu płatności faktury ING Finansowanie Faktur nie otrzyma od kontrahenta płatności, wówczas zwróci się do zlecającego o uregulowanie należności.

 • Finansowanie faktur - co to za usługa?

  Finansowanie faktur to usługa, w ramach której przedsiębiorca po wystawieniu swojemu klientowi faktur z odroczonym terminem płatności może przekazać ją do sfinansowania - oznacza to, że szybciej otrzyma potrzebne mu środki. Wierzycielem faktury zostanie ING Finansowanie Faktur.

 • Finansowanie faktur - jaka faktura może zostać zlecona?

  Możliwe jest sfinansowanie faktur, które spełniają następujące kryteria:
   

  • odroczenie terminu płatności na fakturze wynosi nie więcej niż 90 dni;
  • w chwili zlecenia finansowania faktury ów termin jest dłuższy niż 7 dni, ale do jego końca pozostało nie więcej niż 60 dni;
  • zarówno zlecający finansowanie jak i kontrahent nie posiadają zaległości (np. BIG, KRD);
  • kwota faktury brutto jest wyższa niż 250zł (finansowanie faktur dotyczy wyłącznie dokumentów wystawionych w PLN);
  • sposobem płatności faktury musi być przelew na rachunek bankowy;
  • zarówno firma zlecającego jak i firma kontrahenta muszą istnieć dłużej niż 6 miesięcy.
 • Finansowanie faktur - jak aktywować usługę?

  Aktywacji usługi można dokonać klikając w zakładkę "Finanse firmy" i wybierając "Finansowanie faktur".

  W kolejnym widoku należy zapoznać się z opisem usługi finansowania faktur, zaznaczyć niezbędne zgody oznaczone symbolem * i kliknąć "Aktywuj Finansowanie Faktur".

  W nowym oknie należy uzupełnić wszystkie pola oraz kliknąć "Aktywuj".

  Po zleceniu aktywowania usługi podane dane zostaną zweryfikowane przez ING Finansowanie Faktur, a zlecający otrzyma na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie tego adresu. Pomimo trwającej weryfikacji można od razu rozpocząć zlecanie faktur do sfinansowania.

 • Finansowanie faktur - jak zlecić finansowanie?

  Przekazania faktury do finansowania można dokonać w dwóch miejscach systemu:

  1. W menu głównym, w zakładce "Finanse firmy" > "Finansowanie faktur".

  Użytkownik zostanie przeniesiony do widoku faktur zleconych do finansowania. Aby zlecić finansowanie nowego dokumentu, należy kliknąć "Finansuj fakturę".

  W kolejnych krokach należy wybrać kontrahenta, którego dokumenty mają zostać wzięte pod uwagę oraz konkretną fakturę.

  W nowym widoku należy podać adres e-mail oraz numer telefonu kontrahenta. Możliwe jest również dodanie treści wiadomości, którą otrzyma kontrahent wraz z prośbą o potwierdzenie cesji wierzytelności.
  Po kliknięciu przycisku "Finansuj fakturę" dokument wraz z danymi zlecenia zostanie przekazany do ING Finansowanie Faktur.

  Dokument zostanie zweryfikowany pod kątem formalnym przez ING Finansowanie Faktur. Kontrahent wskazany przez zlecającego otrzyma wiadomość e-mail na wskazany adres, w której dokona potwierdzenia cesji wierzytelności. Faktura zlecona do finansowania otrzyma status "Zlecona".
  Polecamy kontakt z kontrahentem celem przyspieszenia całego procesu.

   

  2. Inną drogą sfinansowania faktury jest odszukanie jej w zakładce "Finanse firmy" > "Należności".

  Właściwy dokument (spełniający kryteria podane wyżej) będzie oznaczony na liście przyciskiem "Finansuj fakturę".

  Po wyborze dokumentu należy postępować zgodnie z wytycznymi w pkt.1.

 • Finansowanie faktur - kiedy dostanę pieniądze za fakturę?

  Tak naprawdę wszystko zależy od kontrahenta firmy zlecającej - ING Finansowanie Faktur dokonuje analizy zlecenia w ciągu kilkunastu sekund, po czym wysyła prośbę o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności do wskazanego kontrahenta.
  Aby przyspieszyć proces, warto skontaktować się wcześniej z kontrahentem i poprosić o zaakceptowanie prośby bez zbędnej zwłoki.

 • Finansowanie faktur - zleciłem fakturę do sfinansowania, co dalej?

  Po zleceniu sfinansowania faktury jej dane oraz dane kontrahenta są analizowane. Następnie ów kontrahent otrzymuje prośbę o potwierdzenie cesji wierzytelności. Po wyrażeniu zgody następuje zlecenie przelewu na konto zlecającego.

Sprawdź inne pytania i odpowiedzi