Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Księgowość

Pytania i odpowiedzi

 • Nie mam konta firmowego w ING. Czy mogę korzystać z Samodzielnej księgowości?

  Oczywiście!
  Z Samodzielnej księgowości mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy posiadają rachunek firmowy w ING Banku czy nie.
  Dzięki niej można się rozliczać w ramach PKPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego - jest dedykowana dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

   

  Zarejestruj się

 • Jak przenieść księgowość do ING Księgowość?

  Odpowiedź zależy od tego, czy wcześniej uruchamiałeś/aś moduł Księgowość.
  Przygotowaliśmy instrukcję "krok po kroku" dla obu ewentualności.

  Uruchamiałem/am już moduł Księgowość

  Nie uruchamiałem/am jeszcze modułu Księgowość

 • Gdzie mogę wygenerować deklaracje PIT-5, VAT-UE i JPK V7?

  W zakładce „Księgowość” > „Deklaracje i rozliczenia” należy kliknąć przycisk „Utwórz” przy wymaganej deklaracji.

  UWAGA: Aby wygenerować powyższe deklaracje, konieczne jest zamknięcie danego miesiąca księgowego. Można tego dokonać w zakładce „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów” klikając przycisk „Zamknij miesiąc”.

 • Jak podpisać JPK_V7 profilem zaufanym?
  1. Pobierz plik JPK_V7 z metadanymi z systemu ING Księgowość
  2. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal i zaloguj się do swojego profilu zaufanego
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami ze strony https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym . Podpisz JPK_7 z pomocą profilu zaufanego.
  4. W zakładce „Deklaracje i rozliczenia” modułu „Księgowość” zaimportuj podpisany JPK_V7 do ING Księgowości.
 • Jak szybko odksięgować dokumenty w ING Księgowość?

  Żeby szybko odksięgować dokumenty, należy wejść w zakładkę „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów”. Aby odksięgować wszystkie dokumenty (przychody lub koszty) konieczne jest wybranie odpowiedniego kontekstu nad tabelą (zaksięgowane przychody / zaksięgowane koszty).

  Odksięgowanie wszystkich dokumentów danego rodzaju następuje po kliknięciu przycisku „Odksięguj wszystkie przychody” / „Odksięguj wszystkie koszty”.


  Aby odksięgować jeden lub kilka dokumentów, na końcu wiersza dokumentu po prawej stronie kliknij przycisk „Odksięguj”.

 • Jak szybko zaksięgować dokumenty w ING Księgowość?

  Żeby szybko zaksięgować dokumenty, należy wejść w zakładkę „Księgowość” > „Księgowanie dokumentów”. Aby zaksięgować wszystkie dokumenty (przychody lub koszty) konieczne jest wybranie odpowiedniego kontekstu nad tabelą (księguj przychody / księguj koszty).

  Zaksięgowanie wszystkich dokumentów danego rodzaju następuje po kliknięciu przycisku „Zaksięguj wszystkie przychody” / „Zaksięguj wszystkie koszty”.                                           

  Aby zaksięgować jeden lub kilka dokumentów, na końcu wiersza dokumentu po prawej stronie kliknij przycisk „Księguj”.

 • Jak wystawić deklaracje PIT-5, VAT-UE i JPK V7?

  Szczegółowa instrukcja wystawiania deklaracji w ING Księgowość znajduje się w zakładce „Księgowość” > „Deklaracje i rozliczenia”. Pojawia się po kliknięciu przycisku „Pomoc”.

   

 • Chciałbym dodać mojego księgowego do systemu ING Księgowość jako użytkownika firmy. Czy to kosztuje?

  Nie, dodawanie użytkowników do systemu jest zawsze darmowe.

 • Jak wystawić dowód wewnętrzny za składki ZUS?

  Żeby wystawić dowód wewnętrzny za składki ZUS, należy wejść w zakładkę „Księgowanie dokumentów” > „Dowody Wewnętrzne”, po czym kliknąć przycisk „Dodaj dowód wewnętrzny”.

  W formularzu wystawianego dowodu wewnętrznego zaznaczenie opcji „Wystaw za składki” spowoduje pojawienie się dodatkowych pól do wypełnienia.

 • W jakim terminie płatne są składki ZUS?

  Płatności składek ZUS przypadają:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.,
  • do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek, a więc płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia (np. wspólnicy spółek), przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

  Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

   

 • Gdzie mogę pobrać plik JPK_PKPiR?

  Aby pobrać plik JPK_PKPiR, należy wejść do modułu "Księgowość", do zakładki "Ewidencje".
  Umożliwiamy pobranie pliku w formacie .xml lub wysłanie go na wskazany adres e-mail.

 • Jakie są najważniejsze terminy podatkowe dla przedsiębiorcy?

  Oto najważniejsze terminy podatkowe przedsiębiorcy:

  • do 7-ego dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20-ego dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20-ego  dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25-ego  dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25-ego  dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

   

 • Jak mogę pobrać raport przejazdów?

  Aby pobrać raport przejazdów, należy w module "Dokumenty", w zakładce "Ewidencja przebiegu pojazdów" przy danym pojeździe kliknąć przycisk „Opcje” i wybrać „Pobierz raport”. Wówczas dokument w formacie .pdf zostanie pobrany na dysk twardy komputera.


 • Jak mam dodać przejazd moim samochodem do systemu?

  Aby dodać przejazd konieczne jest najpierw dodanie pojazdu do systemu. Aby dodać pojazd, należy w module „Dokumenty”, w sekcji „Ewidencja przebiegu pojazdów” wybrać zakładkę „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj pojazd”.

  Po uzupełnieniu danych pojazdu i zapisaniu, będzie się on prezentował w zakładce „Ewidencja przebiegu pojazdów”. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dodaj przejazd” i uzupełnienie danych przejazdu. Potwierdzeniem wprowadzenia danych jest kliknięcie przycisku „Zapisz”.

 • Chcę dodać środek trwały i z tego co wiem, musi być zgodny z jakąś klasyfikacją. Gdzie to znajdę?

  Podczas dodawania środka trwałego należy określić przynależność do określonej grupy środków trwałych poprzez kliknięcie „Zmień” w sekcji Amortyzacja – klasyfikacja środka
  trwałego.

 • Gdzie mogę dodać środek trwały?

  Aby dodać środek trwały, należy w module „Księgowość” wejść w zakładkę „Środki trwałe” (sekcja „Majątek”)  i kliknąć przycisk „Dodaj środek trwały+”.

 • Jak usunąć dowód wewnętrzny?

  Aby usunąć wystawiony dowód wewnętrzny, należy w module "Księgowość" w sekcji "Dowody Wewnętrzne" kliknąć przycisk "Opcje" przy wybranym dowodzie wewnętrznym. Z rozwijanej listy należy wybrać opcję "Usuń".

Sprawdź inne pytania i odpowiedzi