Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Dofinansowanie pracy zdalnej

2022-12-28

Dnia 29 września 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa oraz dostosowanie przepisów do zmieniającego się rynku pracy. Obecnie trwają nad projektem konsultacje. Jego wdrożenie natomiast planowane jest na początek przyszłego roku, z uwzględnieniem wyjątków, które będą wymagały dłuższego czasu.

 

Jednym z elementów projektu jest plan dofinansowania pracowników zdalnych. Na czym ma on polegać i czego dotyczyć? Oto zgromadzone przez nas informacje.

 

Cele wdrożenia dofinansowania

Rynek pracy się zmienia i zaczyna brakować pracowników wyspecjalizowanych. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w mniejszych miejscowościach. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na życie w dużych miastach, które mają dla nich znacznie ciekawszą i bogatsza ofertę. To powoduje, że zaczyna się pojawiać bardzo wyraźna dysproporcja pomiędzy rozwojem miast dużych i małych.

 

W dużych przebiega on dynamicznie, a małe miasta zaczynają mierzyć się z problemem stagnacji. Jest to spowodowane brakiem rąk do pracy, małą liczbą specjalistów i osób, które mają kwalifikacje potrzebne na danym rynku.

 

Z drugiej strony natomiast młode osoby, które chcą wykonywać nowoczesne zawody mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w małych miastach. Zlokalizowane tam przedsiębiorstwa nie rozwijają się tak dynamicznie, nie cyfryzują swojej działalności ani jej wybranych aspektów, a to ogranicza możliwości zatrudnienia.

 

Z tego właśnie powodu pojawił się pomysł dofinansowania przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników zdalnych. Dzięki temu osoba mieszkająca w małej miejscowości będzie mogła wykonywać pracę na rzecz firmy, która zlokalizowana jest w dużym mieście i odwrotnie. Projekt ma więc na celu przeciwdziałanie bezrobociu, a jednocześnie zmniejszenie wypływu młodych ludzi z małych miast do dużych ośrodków.

 

Na czym polega projekt dofinansowania?

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z grantu na refundację stanowiska pracy dla osób, które będą realizowały swoje obowiązki zdalnie.

 

Propozycja skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców małych miast, które zagrożone są marginalizacją, gdzie jest wysoki wskaźnik bezrobocia i małe szanse na zatrudnienie.

 

Zarejestrowana osoba bezrobotna zostanie wówczas skierowana do firmy, w której może wykonywać swoją prace zdalnie - przynajmniej częściowo. Pracodawca, który zgodzi się na taką formę zatrudnienia otrzyma środki na zakup sprzętu, oprogramowania, licencji itp.

 

W formie zdalnej będzie też można odbyć staż zawodowy. W tym przypadku projekt zakłada, że 50% czasu stażu odbędzie się zdalnie, a 50% w zakładzie pracy.

 

W ten sposób zdecydowanie poszerzy się rynek pracy i dostęp do zatrudnienia dla osób z małych miejscowości. Jednocześnie pracodawcy będą mogli zatrudnić specjalistów, którzy nie są zainteresowani zmianą miejsca zamieszkania. Praca zdalna nie wymaga bowiem obecności pracownika na miejscu.

 

Dla kogo przewidziano dofinansowanie?

Grant będzie mógł zostać przyznany dla osób, które powracają na rynek pracy, a pod opieką mają przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia.

 

Dla osób bezrobotnych, które sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną lub zależną.

Dofinansowaniem mają zostać objęte również osoby poniżej 30 roku życia, czyli wkraczające dopiero na rynek pracy oraz po 40 roku życia, które opiekują się niepełnoletnim dzieckiem pozostając w małżeństwie lub samotnie.

 

Jaka kwota dofinansowania jest przewidziana?

Maksymalnie ma to być trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, czyli na ten moment jest to 10 800. W przypadku skierowania do pracy bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej może to być nawet dwunastokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, czyli nawet 43 200 zł.

 

Projekt wydaje się nie tylko pomysłowy, ale przede wszystkim dopasowany do realiów i zmieniającego się rynku pracy, gdzie młodzi ludzie coraz chętniej decydują się na pracę zdalną, zamieszkując jednocześnie swoje rodzinne miejscowości lub inne niewielkie miasta.


Zespół Ekspertów ING Księgowość