Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Czym jest nowa ulga dla pracowników - tzw. ulga dla klasy średniej?

2021-12-17

Jedną z najważniejszym zmian jest wprowadzenie nowej ulgi dla pracowników, tzw. ulgi dla klasy średniej. Czym jest, kogo dotyczy i jak ją wyliczyć?

 

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Nową ulgą podatkową, która części osób ma zrekompensować brak możliwości zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o składkę zdrowotną.
 

Kogo dotyczy?

Ulga dla klasy średniej przysługiwać będzie pracownikom, których przychody mieszczą się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie (od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie), a osiągają je:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracownicy osiągający również przychody z praw autorskich i jako artyści wykonawcy z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, a więc również wtedy gdy pracownik – twórca korzysta z 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, których łączne przychody, pomniejszone o koszty prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne), wyniosą od 68 412 zł do 133 692 zł.

 

Z ulgi nie skorzystają:

 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło.
   

Jak wyliczyć ulgę?

Naliczenie ulgi będzie obowiązkiem pracodawcy jako płatnika zaliczki na PIT.

Ulga dla klasy średniej stosowana będzie dwuetapowo:

 • w ujęciu miesięcznym – naliczana przez pracodawcę, według wzoru:
 • (przychód x 6,68% - 380,50 zł) : 0,17 – dla przychodów od 5 701 zł  do 8 549 zł,
 • (przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) : 0,17 – dla przychodów od 8 549,01 zł do 11 141 zł,

 

Przykład wyliczenia ulgi dla pracownika X z wynagrodzeniem 7 500 zł brutto, oraz dla pracownika Y z wynagrodzeniem 10 000 zł brutto:

 

 • X : (7 500 zł x 6,68% - 380,50 zł) : 0,17 = 708,82 zł
 • Y: (10 000 zł x (-7,35%) + 819,08 zł) : 0,17 = 494,59 zł

 

 • w ujęciu rocznym – rozliczana przez pracownika, zgodnie z wzorem:
 • (A  x 6,68% - 4 566 zł) : 0,17 – dla przychodów w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł,
 • (A x (-7,35%) + 9 829 zł) : 0,17 – dla przychodów od 102 588,01 zł do 133 692 zł,

gdzie A oznacza przychody uzyskane przed podatnika w całym roku podatkowym (zakładając, że nie uzyskał przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej).

 

Wniosek o niestosowanie ulgi

Ulga dla klasy średniej naliczana przez pracodawców będzie automatycznie. Nie dla każdego jednak to rozwiązanie będzie korzystne. Jeśli np. pracownik uzyskuje przychody objęte ulgą u kilku płatników i w skali roku okaże się, że łącznie są one wyższe niż 133 962 zł, to w zeznaniu rocznym wyjdzie mu dopłata podatku. Aby tego uniknąć, pracownik może zrezygnować ze stosowania omawianej ulgi i złożyć płatnikowi odpowiedni wniosek. Pracodawca przy naliczaniu wynagrodzeń pracownika nie będzie wówczas pomniejszał dochodu będącego podstawą obliczenia podatku o omawianą ulgę, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzyma wniosek. Taki wniosek pracownik zobowiązany będzie złożyć dla każdego roku podatkowego osobno.
 

Kilka wypłat w miesiącu a ulga dla klasy średniej

Jeśli pracodawca wypłaca pracownikom w miesiącu więcej niż jedną wypłatę, to aby zobowiązania publiczno-prawne (zaliczka PIT, składki ZUS) naliczone były prawidłowo, każdą kolejną wypłatę nalicza narastającą, z uwzględnieniem poprzedniej.

W przypadku ulgi dla klasy średniej również należy stosować tą metodę. Oznacza to, że po rozliczeniu zgodnie z przepisami pierwszej wypłaty, przy drugiej wypłacie w tym samym miesiącu należy sporządzić listę płac uwzględniającą finalne rozliczenie zobowiązań ZUS i PIT od sumy przychodów z danego miesiąca.

Przykład – I lista płac w miesiącu bez naliczenia ulgi dla klasy średniej, na II liście ulga naliczona od sumy przychodów z miesiąca.

               I lista płac w miesiącu na kwotę brutto 4000 zł         II lista płac w miesiącu na kwotę brutto 4000 zł    
Brutto 4000,00 4000,00
Składki społeczne ubezpieczonego 548,40

*548,40

(liczone z sumy przychodów w miesiącu - składki z listy płac)

Podstawa zdrowotnego 3451, 60 3451,60
Składka zdrowotna 310,64

*310,65

(9% z podstawy zdrowotnego w miesiącu 6903,20=621,29
621,29 - 310,64=310,64

KUP 250,00 0,00
Ulga dla klasy średniej 0,00


905,29

(liczone od sumy przychodów w miesiącu - 8000,00)

Podstawa opodatkowania 3202,00 2546,00
Ulga podatkowa ustawowa 425,00 0,00
Zaliczka na PIT do US (17%) 119,00 433,00
Kwota netto 3021,96 2707,95


Wzory oświadczeń


Zespół Ekspertów ING Księgowość