Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Wczasy pod gruszą - co warto wiedzieć?

2022-05-16

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, a to znak, że pracownicy pomału zaczną się interesować rozwiązaniem, jakim są tzw. wczasy pod gruszą. Co to takiego? Komu przysługuje i kto może skorzystać z tego rozwiązania. Jaka jest wartość wspomnianych wczasów i co należy zrobić, by otrzymać tego rodzaju wsparcie z zakładu pracy?

Czym są wczasy pod gruszą?
Wczasy pod gruszą to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zakładowy fundusz, co do zasady, musi być utworzony przez pracodawcę, który na dzień pierwszego stycznia danego roku kalendarzowego zatrudnia co najmniej pięćdziesięciu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli w danym zakładzie pracy zatrudniono mniej osób, ale działają organizacje związkowe, wówczas mogą one wyjść z wnioskiem do pracodawcy o utworzenie takiego funduszu i na ich wniosek powinien on zostać powołany.

Co to oznacza?

Zgodnie z prawem, nie każdy przedsiębiorca jest więc zobowiązany do wypłacania swoim pracownikom świadczenia na wczasy pod gruszą.

Kto może skorzystać ze świadczeń funduszu?
W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie zostaje powołany do funkcjonowania fundusz świadczeń socjalnych, wówczas należy stworzyć regulamin jego funkcjonowania, w którym zawarta zostaje informacja o osobach, które są uprawnione do otrzymywania świadczeń.

Naturalnie, regulamin musi uwzględniać przepisy ustawy, która reguluje tego rodzaju rozwiązania. I tak, ze świadczeń funduszu korzystać mogą pracownicy i ich rodziny, emerytowani pracownicy oraz ci spośród byłych zatrudnionych, którzy przeszli na rentę. Dodatkowo w regulaminie funduszu może się znaleźć również zapis o innych osobach, które mogą skorzystać ze świadczeń, poza wymienionymi grupami.

Kolejnym warunkiem, który uprawnia do skorzystania ze świadczeń z funduszu jest sytuacja materialna osoby uprawnionej. Świadczenie na wczasy pod gruszą nie jest bowiem należne każdemu z urzędu, co reguluje wspomniana ustawa o funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie artykułu 8. tej ustawy, świadczenie finansowe na wypoczynek przysługuje tej osobie uprawnionej, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Kolejnym kryterium jest skorzystanie przez tego pracownika z 10 dni (nieprzerwanie) płatnego urlopu wypoczynkowego. Świadczenie socjalne przyznawane jest na wniosek pracownika, w którym to ów pracownik przedstawia swoją sytuację materialną. Najczęściej wymaganym dokumentem potwierdzającym stan rzeczy jest PIT za ubiegły rok podatkowy.

Trzeba więc pamiętać, że pracodawca sam nie wypłaci świadczenia na wczasy pod gruszą, jeżeli pracownik nie złoży do niego wniosku wraz z jego uzasadnieniem.

Czy świadczenie na wczasy pod gruszą jest równe dla wszystkich pracowników?
Tę kwestię powinien określać regulamin funduszu. Co do zasady jednakże wartość świadczenia zależna jest od sytuacji materialnej pracownika. Ustalone zostaje kryterium, od którego świadczenie w ogóle zostaje przyznane, a następnie określone powinny być „poziomy”. Zgodnie z takim porządkiem osoby, których zarobki mieszczą się w widełkach A-B, otrzymują x świadczenia, a osoby, których zarobki mieszczą się w widełkach B+1 – C, otrzymują y świadczenia.

W ten sposób osoby, których dochody są najniższe mogą otrzymać wyższe świadczenie, niż osoby o wyższych dochodach.

Wczasy pod gruszą – informacje końcowe
Wczasy pod gruszą nie są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2000 zł. Nie są też obarczone składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na wysokość świadczenia może wpływać nie tylko sytuacja materialna, ale również staż pracy, kwalifikacje czy inne kwestie, które zostaną ustalone w regulaminie.

Ustawodawca nie dopuszcza sytuacji, w której wszyscy pracownicy otrzymują te same świadczenia, o czym trzeba pamiętać, decydując się na przyznawanie wsparcia osobom zatrudnionym.

W praktyce ma to być wsparcie dla najbardziej potrzebujących pracowników. Jeżeli jednak finanse firmy na to pozwalają, można przyznać wsparcie każdemu – z uwzględnieniem jednak stopniowalności poziomu tego wsparcia, tak by proporcjonalnie najbiedniejsi mogli otrzymać najwięcej


Zespół Ekspertów ING Księgowość