Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Odliczenie składki zdrowotnej przy podatku liniowym

2022-10-10

Wprowadzony z początkiem roku 2022 zestaw reform podatkowych wprowadził zmiany między innymi w obrębie rozliczania składki zdrowotnej. Dotychczas możliwe było jej odliczenie od dochodów i tym sposobem obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego. Zmiany zlikwidowały możliwość odliczenia składki całkowicie.

 

To spotkało się z natychmiastową i stanowczą reakcją przedsiębiorców. Z dnia na dzień praktycznie koszty prowadzenia przez nich działalności radykalnie wzrosły, a to dla wielu z nich postawiło pod znakiem zapytania zasadność dalszego funkcjonowania i rentowność prowadzonych przedsiębiorstw.

 

W związku z podnoszonymi wyraźnie i szeroko głosami sprzeciwu, rząd podjął decyzję o uchwaleniu nowelizacji do pakietu reform i wdrożeniu nowych rozwiązań podatkowych i rozliczeniowych. Jedną z nich stała się możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od dochodu, przychodu lub podatku. To, która z tych opcji może być zastosowana przez podatnika, zależy przede wszystkim od tego, jaką formę rozliczenia i opodatkowania wybrał przedsiębiorca. Inne zasady dotyczą bowiem osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, inne podatników rozliczających się podatkiem liniowym, a inne ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych.

 

Jak rozliczyć składkę zdrowotną powinny osoby, które zdecydowały się na podatek liniowy?

Osoby, które rozliczają swoje dochody z działalności gospodarczej za pośrednictwem podatku liniowego odprowadzają składkę zdrowotną wysokości 4,9% od uzyskanego dochodu. Jest więc ona zależna od sprawności i rentowności prowadzonego przedsiębiorstwa.

 

Polski Ład 2.0, czyli pakiet nowelizacji do ustawy podstawowej pozostawił składkę zdrowotną w tej samej wysokości, ale dał możliwość odliczenia 8700 zł z całości opłaconej kwoty raz w roku. Przy czym maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości równej sumie wpłaconych składek. Odliczenia tego może dokonać na dwa sposoby.

 

Jeden z nich to wprowadzenie całej kwoty do kosztów uzyskania przychodu i jej rozliczenie. Drugi natomiast to możliwość odliczenia tej kwoty od podstawy opodatkowania.

Takie rozwiązanie skutkuje jednak pewnymi komplikacjami.

 

Składka zdrowotna po zmianach Polski Ład 2.0

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na włączenie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu, wówczas na koniec miesiąca wygeneruje niższy dochód, a ten jest podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej na kolejny miesiąc. W efekcie będzie ona nieco niższa.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się na odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, to wygeneruje dochód wyższy, który stanie się podstawą obliczenia składki zdrowotnej na kolejny miesiąc. Dopiero potem dochód może zostać pomniejszony o zapłaconą składkę.

 

Oczywiście, przez cały ten czas należy pamiętać o wprowadzonym przez ustawodawcę limicie. Kwota, która może zostać rozliczona, nie może przekroczyć kwoty 8 700 zł.

 

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, którzy w swoich rozliczeniach podatkowych korzystają z rozliczenia liniowego mogą odliczyć maksymalnie 8700 zł z odprowadzonych przez siebie składek. Mogą to zrobić na jeden z dwóch sposobów: włączyć odprowadzone składki do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć je od podstawy opodatkowania.

 

Każdy z tych sposobów pociąga za sobą konsekwencje. W przypadku wliczenia składki w koszty podatkowe generowany jest niższy dochód, a ten jest podstawą do wyliczenia składki. W przypadku odliczenia składki od podstawy opodatkowania, dochód pozostaje bez zmian, natomiast różnica jest w kolejnej należnej składce.

 

Warto też wiedzieć, że nadal wiele kwestii pozostaje tutaj niejasnych i niezrozumiałych. Dlatego też przedsiębiorcy cały czas szukają odpowiedzi na to, jak prawidłowo i korzystnie się rozliczać.


Zespół Ekspertów ING Księgowość