Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Nowe koszty zatrudniania pracowników w 2022 roku

2022-07-13

W związku z rosnącą płacą minimalną oraz wejściem w życie przepisów określanych jako Polski Ład, zmieniły się koszty zatrudniania pracowników. Wielu pracodawców do tej pory ma trudności z prawidłowym ich rozliczeniem z uwagi na skomplikowane i zagmatwane przepisy. Poniżej nieco przybliżymy koszty zatrudniania pracowników w 2022 roku.

 

Koszty zatrudniania pracowników

W roku 2022 koszty zatrudniania pracowników znacząco wzrosły. Wpływ miało na to podniesienie kwoty minimalnej oraz wprowadzenie przepisów o zbiorczej nazwie Polski Ład. Trudno jednakże omawiać wydatki związane z zatrudnianiem w sposób ogólny, ponieważ różnią się one zależnie od tego, jaka jest podstawa zatrudnienia.

Relacja między pracodawcą a pracownikiem może się opierać na umowie o pracę, umowie zleceniu lub umowie o dzieło. Każda z nich pociąga za sobą inne wydatki. Z uwagi na to, każdą z nich należy omówić osobno.

 

Koszty zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę

W przypadku umowy o pracę, która jest de facto najdroższą dla pracodawcy formą zatrudnienia, na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się jego pensja netto, składki ubezpieczeniowe pokrywane z brutto, składki ubezpieczeniowe pokrywane przez pracodawcę oraz podatek dochodowy.

Pracodawca z własnych środków opłaca:

  • ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% podstawy;
  • ubezpieczenie rentowe 6,50% podstawy;
  • Fundusz Pracy 2,45% podstawy;
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1% podstawy;
  • ubezpieczenie wypadkowe 1,67% podstawy.

Minimalne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w roku 2022 wynosi 3010 zł (z którego odprowadzany jest już podatek i część składek ubezpieczeniowych). To oznacza, że po doliczeniu do tej kwoty wartości uzyskanych po wyliczeniu należności za składki ubezpieczeniowe płaconych z funduszu przedsiębiorcy całkowity koszt zatrudnienia wynosi 3626,46 zł.

To dotyczy wyłącznie pensji minimalnej. Przy wynagrodzeniu wyższym, koszt zatrudnienia pracownika automatycznie rośnie.

 

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenie

Umowa zlecenie doczekała się aż trzech wariantów rozliczeń, które zależne są od indywidualnej sytuacji pracownika.

W przypadku osoby, która nie jest nigdzie zatrudniona, a jej jedynym źródłem dochodu jest właśnie umowa zlecenie, wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotyczącego umów o pracę) oraz pokrycia za niego składek ubezpieczeniowych. Oznacza to, że w tym przypadku koszt zatrudnienia pracownika będzie taki sam, jak przy zatrudnieniu o pracę, czyli co najmniej 3626,46 zł.

Jeżeli zleceniobiorca zatrudniony jest w innej firmie, w której otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w innej firmie tylko dorabia pracując na umowę zlecenie, wówczas kosztem zatrudnienia dla pracodawcy będzie tylko pensja brutto pracownika. Nie musi odprowadzać składek ubezpieczeniowych.

W momencie, gdy na umowę zlecenie zatrudniany jest student poniżej 26 roku życia, to kosztem jego zatrudnienia dla pracodawcy również będzie tylko pensja brutto zleceniobiorcy. W tym wypadku również nie trzeba odprowadzać składek ubezpieczeniowych.

 

Koszt zatrudnienia – umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest najtańszą formą zatrudnienia. Kosztem pracodawcy jest wyłącznie wynagrodzenie brutto pracownika, bez dodatkowych wydatków. Wynika to z tego, że umowa o dzieło nie jest obciążona składkami ubezpieczeniowymi.


Zespół Ekspertów ING Księgowość