Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Jak efektywnie zarządzać płynnością finansową firmy – strategia i narzędzia

2023-11-15

Płynność finansowa ma bardzo duży wpływ na rozwój i wyniki przedsiębiorstwa. Jej zauważalne zmniejszenie może zwiastować ryzyko problemów finansowych, a niekiedy nawet całkowitej upadłości. W jaki sposób zarządzać zasobami firmy, aby zachować jej płynność finansową?

 

Płynność finansowa firmy – czym właściwie jest?

Płynnością finansową w kontekście przedsiębiorstwa nazywamy zdolność do terminowego regulowania bieżących, krótkoterminowych zobowiązań. Mowa zarówno o zobowiązaniach wobec pracowników czy kontrahentów – czyli wypłatach lub płatności faktur – jak i tych wobec wszelkich organów podatkowych. Na płynność finansową ma wpływ wiele czynników, które często nie są zależne od organizacji – np. kryzys gospodarczy czy epidemie, co można było zauważyć w ciągu ostatnich kilku lat. Zależy ona też w dużej mierze od sezonowości, a także od samych metod zarządzania. W przypadku utraty płynności finansowej firma traci na pewien czas zdolność do spłacania bieżących zobowiązań w terminie. Odpowiednie zarządzanie płynnością gwarantuje z kolei rozwój firmy oraz możliwość inwestowania w nowe produkty, usługi i technologie.

 

Analiza płynności finansowej firmy – na czym polega?

W celu efektywnego zarządzania płynnością finansową należy wcześniej dokonać jej dokładnej analizy. Analiza płynności finansowej umożliwia podjęcie ewentualnych kroków naprawczych, które w razie trudnej sytuacji mogą uchronić firmę przed upadłością. Taką ocenę dzielimy na dynamiczną i statyczną. W przypadku pierwszej z nich określa się płynność finansową na podstawie wskaźników przepływów pieniężnych w konkretnym przedziale czasowym. Podstawę do oceny mogą wówczas stanowić m.in. rachunki przepływów pieniężnych. Analiza statyczna polega z kolei na ocenie płynności finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe – m.in. bilans – w perspektywie krótkoterminowej.

 

Strategia to podstawa

Podstawą w zarządzaniu płynnością finansową firmy jest odpowiednia strategia. Konkretne cele i działania mogą znacząco wpłynąć na sytuację materialną przedsiębiorstwa i zdolność do regulowania obowiązkowych należności.

 

Kontrolowanie płatności i windykacja należności

W efektywnym zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa duże znaczenie ma kontrolowanie terminów płatności za faktury. Jeżeli kontrahent spóźnia się z przelewem, warto wysłać mu przypomnienie o konieczności jego dokonania, natomiast jeśli wciąż nie otrzymaliśmy płatności – w grę często wchodzi windykacja należności. Aby unikać tego typu sytuacji, dobrym pomysłem jest określanie różnych terminów spłaty faktury dla różnych kontrahentów. Dzięki temu firma otrzymuje płatności w kilku momentach miesiąca – a to znacząco ułatwia pokrycie najważniejszych zobowiązań.

 

Weryfikacja kontrahentów

Jeśli zależy nam na utrzymaniu płynności finansowej firmy, przed podjęciem współpracy warto dokonać weryfikacji kontrahenta – m.in. w rejestrach dłużników czy białej liście podatników VAT. Wiele na temat danego przedsiębiorstwa powiedzą nam również opinie w Internecie wystawione przez jego klientów.

 

Redukcja kosztów

Chcąc poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa, warto rozważyć także redukcję pewnych wydatków. Dobrym krokiem może się okazać m.in. sprzedaż niektórych składników firmowego majątku, zmiana w strategii marketingowej, przejście na internetową księgowość czy outsourcing niektórych usług na rzecz zatrudniania pracownika.

 

Narzędzia do zarządzania płynnością finansową firmy

Do narzędzi służących do zarządzania płynnością finansową firm zalicza się przede wszystkim:

  • windykację należności;
  • kredyt – szansa na spłacenie wszystkich zaległych zobowiązań w krótkim czasie. Mogą skorzystać z niej jednak głównie te firmy, w których płynność finansowa jest jedynie nieznacznie obniżona;
  • faktoring – firmy faktoringowe za prowizją odkupują od przedsiębiorstwa faktury z odległą datą płatności, a ono otrzymuje środki od razu, co pozwala pokryć niezbędne należności, np. składki lub wynagrodzenia pracowników;
  • leasing – umożliwia on wyposażenie firmy w niezbędne urządzenia, maszyny czy pojazdy na zasadach abonamentu, zapewniając jednocześnie oszczędność w perspektywie czasu.


Zespół Ekspertów ING Księgowość