Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Amortyzacja komputera w firmie

2022-09-19

Trudno sobie wyobrazić dzisiaj prowadzenie firmy bez komputera. Przydaje się on do prowadzenia księgowości, ewidencjonowania zleceń i klientów, a niekiedy wręcz niezbędny jest w ogóle do realizowania zleceń. Wobec tego konieczne jest wprowadzenie go do majątku firmy. Są dwa sposoby, jak można to zrobić. Zależnie od tego, który z nich zostanie wybrany, inaczej komputer zostanie rozliczony.

 

Wprowadzenie komputera do firmy

Wprowadzenie komputera do firmy może się odbyć na kilka sposobów. Jeden z nich jest to zakup sprzętu jako narzędzia do generowania przychodu. Wówczas cały koszt urządzenia stanowi koszt uzyskania przychodu i od razu podlega rozliczeniu.

 

Druga opcja to zakup komputera do firmy i wprowadzenie go do rejestru środków trwałych. W takiej sytuacji koszt zakupu nie może być zaksięgowany jako koszt uzyskania przychodu, a wydatki poniesione na zakup komputera można odliczyć wyłącznie na drodze amortyzacji środka trwałego.

 

Trzecia opcja to wprowadzenie do firmy komputera, który należał do majątku prywatnego przedsiębiorcy. W tej sytuacji natomiast wiele zależy od tego, jak ten komputer zostanie potraktowany. Jeżeli nie zostanie wprowadzony do środków trwałych, wówczas nie można rozliczyć kosztów jego zakupu, ponieważ zostały poniesione z prywatnych pieniędzy przedsiębiorcy.

 

Jeżeli jednak zostanie uwzględniony jako środek trwały, wówczas może być amortyzowany, ale wyłącznie w tej wartości, w jakiej był w momencie włączania go do środków trwałych. Co to oznacza? Jeżeli do środków trwałych przedsiębiorstwa włączany jest nowy komputer, to prawdopodobnie jego wartość będzie równa aktualnej wartości rynkowej. Jeżeli jednak jest to komputer, który ma już kilka lat, wówczas jego wartość jest niższa, o czas eksploatacji.

 

Nieodpłatne otrzymanie komputera

Ciekawą sytuacją jest ta, w której podatnik otrzymuje komputer na drodze darowizny lub spadku. Jest to moment, w którym nie dokonuje on zakupu, ale majątek jego firmy się powiększa. Zgodnie z przepisami dochodzi wtedy do uzyskania przez firmę przychodu, który należy rozliczyć. Ustala się więc aktualną wartość komputera i to ona stanowi przychód firmowy. Należy go też zaksięgować po stronie przychodów.

 

Jeżeli jednocześnie taki komputer zostanie wprowadzony do rejestru środków trwałych, to trzeba pamiętać, że nie podlega on wówczas amortyzacji. Podatnik nie poniósł kosztów na jego pozyskanie i dlatego też nie może go amortyzować.
 

Wartość początkowa komputera wprowadzonego do środków trwałych

Wartość początkowa komputera wprowadzonego do środków trwałych ustalana jest na podstawie kosztów jego nabycia oraz wydatków związanych z nabyciem z dnia zakupu. Jeżeli jednak jest to sprzęt uzyskany na drodze darowizny lub spadku, wówczas jego wartość początkową ustala się nieco inaczej. Jednym ze sposobów jest ustalenie jego wartości początkowej z dnia nabycia. Drugi sposób odwołuje się do treści umowy darowizny lub spadku, pod warunkiem, że wartość sprzętu została tam uwzględniona.

 

Zasady amortyzacji komputerów w firmie

Amortyzacja komputerów w firmie przebiega na zasadach podobnych do amortyzacji samochodów i innych sprzętów. Jeżeli wartość początkowa komputera nie przekracza 10 000 złotych, wówczas może być on zamortyzowany na zasadach ogólnych – czyli etapowo; lub też jednorazowo w miesiącu oddania komputera do użytkowania firmowego.

 

Jeżeli natomiast wartość początkowa komputera jest równa lub przekracza 10 000 złotych, wówczas powinna być przeprowadzona na zasadach ogólnych. Są jednak wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na jego jednorazowe zamortyzowanie. Jednorazowej amortyzacji mogą dokonać mali podatnicy i przedsiębiorcy, którzy w tym roku, w którym wprowadzają komputer do ewidencji środków trwałych dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Podsumowując, amortyzacja komputera w firmie jest jak najbardziej możliwa. Wiele jednak zależy od tego, w jaki sposób komputer trafił do firmy i jak został potraktowany przez przedsiębiorcę. Amortyzacja dotyczy bowiem wyłącznie tych urządzeń, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych.


Zespół Ekspertów ING Księgowość