Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Rozliczanie podatku - miesięcznie czy kwartalnie?

2021-12-12

Każdy, kto planuje stać się przedsiębiorcą, musi podczas rejestracji działalności określić, z jaką częstotliwością będzie rozliczał swój podatek dochodowy oraz VAT. Do wyboru są dwie opcje: miesięcznie i kwartalnie. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Przed dokonaniem wyboru warto to sobie starannie i dokładnie przemyśleć, ponieważ ewentualnych zmian nie można wprowadzać zbyt często.
 

Pierwsze kroki

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi przeanalizować i rozważyć wiele kwestii formalnych. Wśród nich znajdują się właśnie zagadnienia rozliczenia podatku.

 

Podatek dochodowy obowiązuje wszystkich, niezależnie od stażu prowadzenia działalności, od branży czy rozmiaru firmy. Naturalnie odprowadzany jest od dochodu, więc opłaca się go wyłącznie wtedy, gdy firma faktycznie dochód wygenerowała. Przy wykazaniu straty żadnych podatków się nie opłaca, co nie oznacza, że nie należy przygotować stosownej deklaracji.

 

Jeżeli zaś chodzi o VAT, czyli podatek od towarów i usług, to sprawa tutaj wygląda nieco inaczej. Po pierwsze należy zweryfikować, czy w wybranym obszarze działalności należy ten VAT odprowadzać. Niektórym branżom przysługuje bowiem przedmiotowe i podmiotowe zwolnienie z odprowadzania podatku VAT. W jednym przypadku dotyczy ono branży (jeżeli przedsiębiorca chce wykonywać usługi lub dostarczać towary objęte zwolnieniem z podatku VAT, to może z tego zwolnienia skorzystać). W drugim przypadku dotyczy ono wartości rocznych obrotów. Przy przekroczeniu kwoty granicznej (200 000 zł w skali roku lub jej proporcjonalnej części, jeżeli działalność otwierana jest w trakcie roku podatkowego), podatnik automatycznie i bezwzględnie staje się podatnikiem podatku VAT.

Jeżeli okazuje się, że w wybranej działalności można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, należy rozważyć, czy warto tę opcję wybrać. Nie zawsze zwolnienie jest korzystne. Jeżeli planowana jest obsługa dużych firm i korporacji, to lepiej od początku stać się podatnikiem podatku VAT, bo duże firmy preferują takich kontrahentów. Chętniej nawiązują współprace, gdy wiedzą, że będą mogli swój VAT odliczyć. Jeżeli też planowane są duże zakupy do firmy, to odliczenie podatku VAT może się okazać dobrym sposobem na wygenerowanie oszczędności.

 

Po dokonaniu wyboru i określeniu się w urzędzie skarbowym odnośnie do skorzystania bądź nieskorzystania ze zwolnienia z odprowadzania podatku VAT, drugim krokiem jest wybranie częstotliwości odprowadzania należności.

 

Miesięcznie czy kwartalnie?

Możliwość rozliczania podatku dochodowego w systemie miesięcznym lub kwartalnym przysługuje wszystkim podatnikom, którzy rejestrują swoją działalność gospodarczą.

 

Jeżeli zaś chodzi o częstotliwość rozliczania podatku VAT, to tu uprzywilejowane są tylko wybrane podmioty – chodzi o tak zwanych małych podatników.

 

Kto jest małym podatnikiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym, dotyczącego podatku od towarów i usług VAT, małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży wyrażona w złotówkach, w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

 

Jeżeli więc podatnik dotychczas korzystał z kwartalnych rozliczeń podatku VAT, ale w ubiegłym roku podatkowym przekroczył wspomnianą wartość graniczną, wówczas musi obowiązkowo przejść na miesięczny system rozliczeń. Co ważne, nie musi tej zmiany zgłaszać do urzędu skarbowego. Przejście odbywa się automatycznie, a podatnik musi się do tego po prostu dostosować.

 

Częstotliwość rozliczeń

Decydując się na wybór częstotliwości rozliczeń podatkowych należy rozważyć wszelkie za i przeciw. Z jednej strony, przy kwartalnych rozliczeniach, dwa miesiące kwartału są zwolnione z obciążeń podatkowych, co pozwala na reinwestowanie większych środków we własną firmę. To może się przełożyć na jej bardziej dynamiczny rozwój. Z drugiej jednak strony nadchodzi w końcu miesiąc rozliczeń, a wtedy trzeba zapłacić podatek za cały kwartał. Kumuluje się więc kwota z trzech miesięcy, a to może być spore obciążenie dla firmy.

 

Przy rozliczeniach miesięcznych, w każdym miesiącu należy odprowadzić podatek, mniej pieniędzy zostaje więc na reinwestycje. Zobowiązania są jednak znacznie mniejsze, a to przekłada się na to, że łatwiej jest je udźwignąć, są mniej obciążające, a budżet można zaplanować uwzględniając wysokość należności, bo są dużo bardziej przewidywalne niż przy rozliczeniach kwartalnych.

Zdecydowanie warto poradzić się swojego księgowego i przeanalizować z nim wszystkie możliwości i ograniczenia jakie płyną z każdej z tych częstotliwości. Znaczenie mają priorytety i płynność finansowa przedsiębiorcy, ponieważ terminowe odprowadzanie podatków jest niezwykle istotnym elementem prowadzenia własnej działalności.


Zespół Ekspertów ING Księgowość