Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Limit odliczenia składki zdrowotnej w 2023

2023-05-01

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w roku 2022, składkę zdrowotną można jednak odliczyć od swojego dochodu, a dzięki temu zmniejszyć wartość należności, którą przesłać trzeba fiskusowi. Początkowo, zasady wprowadzone wraz z nowym ładem nie zakładały takiej możliwości. Dopiero z czasem, pod wpływem nacisków społecznych, zostało to zmienione i dziś takie odliczenie można przeprowadzić. Okazuje się, że zasady obowiązujące w roku 2023 nieco się zmienią. Zmiana dotyczy przede wszystkim wartości składki, która można odliczyć. Jak to wygląda i jakie są te wartości? Oto najważniejsze informacje.

Składka zdrowotna w rozliczeniu

Zgodnie z wprowadzonymi w ubiegłym roku zmianami składka zdrowotna może być jednak odliczana, ale sposób i poziom tego odliczenia zależny jest przede wszystkim od tego, w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego. W efekcie nie ma jednej standardowej procedury. Do każdego przedsiębiorcy i jego sytuacji trzeba dopasować odpowiedni sposób działania.

Rozliczenie w oparciu o skalę podatkową

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w oparciu o skalę podatkową, czyli na tak zwanych zasadach ogólnych, ustalają wysokość swojej składki zdrowotnej w ciągu roku składkowego, czyli od pierwszego lutego do końca stycznia następnego roku.

Składka zdrowotna, zgodnie z przepisami nie może być mniejsza niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na pierwszy dzień roku składkowego. W roku 2023 minimalne wynagrodzenie wynosi 3490, a to oznacza, że składka zdrowotna od lutego wynosi co najmniej 314,10 zł.

Należność trzeba wpłacić do 20 dnia miesiąca następnego, czyli za luty należy zapłacić do 20 marca.

Rozliczenie liniowe

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczanie swojego podatku w systemie liniowym, muszą odprowadzać składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że gdyby ów dochód był na tyle niski, że składka zdrowotna nie wynosiłaby co najmniej 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to i tak trzeba zapłacić 9% minimalnej pensji. Innymi słowy w roku 2023 jest to 4,9% dochodu, ale nie mniej niż 314, 10 zł.

Ważne jest jednak, że ta grupa podatników może odliczyć część odprowadzonych przez siebie składek. Ustawodawca określił limit, do jakiego można te odliczenia prowadzić i na rok 2023 jest to 10 200 zł.

Rozliczenie ryczałtowe

Jest też grupa przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rozliczenie swojego dochodu na podstawie ryczałtu od ewidencjonowanej sprzedaży. W ich przypadku ustalenie wysokości składki zależne jest od dwóch czynników: uzyskanego dochodu oraz średniego dochodu przedsiębiorstw za IV kwartał ubiegłego roku.

Rok składkowy liczy się zaś od pierwszego stycznia do 31 grudnia.

Główny Urząd Statystyczny ustalił, że w czwartym kwartale ubiegłego roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6965,94 zł.

Drugi czynnik, to wspomniany dochód i tu wyróżniono trzy kategorie:

  • do 60 000 zł;
  • Od 60 000 zł do 300 000 zł;
  • Powyżej 300 000 zł.

Zgodnie z tymi kategoriami składka zdrowotna w roku 2023 wynosi:

  1. 376,16 zł
  2. 2) 626,93 zł
  3. 1128,48 zł

Przy rozliczeniu rocznym 50% odprowadzonych składek można odliczyć od uzyskanego przychodu. W ten sposób w skali rocznej obniża się podstawę opodatkowania.

Rozliczenie za pomocą karty podatkowej

Jest jeszcze jeden sposób rozliczania podatku. To karta podatkowa. Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę rozliczeń również muszą odprowadzić składkę zdrowotną. W ich przypadku jest to 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 314,10 zł.

W tym przypadku 19% wpłacony składek można odliczyć jako pomniejszenie podatku.

Ważna uwaga, od ubiegłego roku nie ma już możliwości wybrania tej formy opodatkowania. Ustawodawca pozwolił jednak kontynuować ten sposób rozliczeń tym przedsiębiorcom, którzy już wcześniej się na to zdecydowali.

Widać zatem wyraźnie, że wysokość składki zdrowotnej zależna jest od wybranej formy rozliczenia podatku. To samo też dotyczy sposobu i wartości jej odliczenia w rocznym rozliczeniu.


Zespół Ekspertów ING Księgowość