Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Ewidencja przychodów w 2022 roku

2022-08-01

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to stosunkowo często wybierana przez przedsiębiorców forma rozliczeń z urzędem skarbowym. Jej podstawę stanowi ewidencja przychodów, którą w tej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić w działalności gospodarczej. W związku z tym, że ewidencja jest podstawą rozliczeń, należy prowadzić ją skrupulatnie, starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak w roku 2022 wygląda ewidencja przychodów przy prowadzonej działalności gospodarczej ? Oto najważniejsze informacje.

 

Kto musi prowadzić ewidencję przychodów?

 

Rejestr przychodów ewidencjonowanych muszą prowadzić przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie rozliczeń swojej działalności gospodarczej na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Wyboru formy opodatkowania działalności dokonuje się w momencie rejestrowania działalności gospodarczej, ale w trakcie jej prowadzenia można też zmienić decyzję dotyczącą formy opodatkowania. W tym drugim przypadku może się okazać, że należy spełnić określone warunki, by faktycznie można było dokonać zmiany w formie opodatkowania działalności. Niemniej – raz podjęta decyzja nie wymusza korzystania z wybranej formy opodatkowania przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rejestr przychodów muszą prowadzić również osoby prywatne, które prowadzą najem prywatny zdecydowały się na jego opodatkowanie ryczałtem.

 

Warunki, które uprawniają do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego

 

Nie każdy może korzystać z rozliczeń na podstawie rozliczenia w formie ryczałtu. Jak wspomniano wyżej, należy spełnić określone warunki. Jednym z nich jest limit przychodów uzyskiwanych z ryczałtu ewidencjonowanego. I tak, w roku 2022 limit ten wynosi 2 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 9 188 200. Należy jednak pamiętać, że wartości wyrażone w złotówkach nie są wiążące z uwagi na zmieniający się kurs euro, a tym samym zmieniający się stosunek euro i złotówki.

 

Drugi warunek, który również, tak jak pierwszy, został opisany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mówi o tym, kto automatycznie jest wykluczony z możliwości prowadzenia rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

 

Zgodnie z zapisami artykułu 8. ustęp 1. z tej formy opodatkowania przychodów nie mogą skorzystać osoby, które opłacają podatek w formie karty podatkowej, czy też korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego. Ustawodawca wyłączył też możliwość skorzystania z ryczałtu następującym grupom podatników:

• osiągającym przychody z tytułu prowadzenia aptek (nawet częściowe);

• osiągającym przychody z tytułu kupna i sprzedaży wartości dewizowych;

• tym, którzy osiągają przychody z tytułu sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych;

• wytwarzającym wyroby opodatkowanie podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektryczne z odnawialnych źródeł energii.

Oraz:

 

„Podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności gospodarczej wykonywanej:

a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

Podstawą prowadzenia rozliczeń w tej formie opodatkowania jest ewidencja przychodów. Jak prowadzić ją prawidłowo?

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach”. - cytat z ustawy.

 

Ewidencja przychodów – prowadzenie

 

Przede wszystkim ewidencja przychodów powinna być prowadzona rzetelnie i niewadliwie. Przez „niewadliwie” rozumie się tu jej zgodność z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rzetelność w prowadzeniu ewidencji przychodów odnosi się do tego, że jej zapisy muszą przedstawiać stan faktyczny.

Ewidencja przychodów może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. By ta elektroniczna została uznana za prawidłową, musi spełnić określone warunki, ustalone przez ustawodawcę.

Musi istnieć szczegółowa instrukcja obsługi programu komputerowego, w którym prowadzona jest ewidencja przychodów. Program komputerowy musi dawać możliwość natychmiastowego wglądu w treść ewidencji przychodów oraz dawać możliwość chronologicznego wydruku zgodnie z obowiązującym wzorem ewidencji. Trzeci warunek dotyczy zabezpieczenia ewidencji elektronicznej. Musi być przechowywana na nośnikach, które uchronią ją przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem zasad przetwarzania lub modyfikacją w sposób nieuprawniony.

W przypadku nierzetelnego prowadzenia ewidencji przychodów, urząd skarbowy samodzielnie szacuje przychód podatnika i nakłada nawet pięciokrotnie wyższy podatek, co może przełożyć się na opodatkowanie stawką 75% przychodu.

Zapisy z poprzedniego miesiąca muszą być zaksięgowane w ewidencji przychodów najpóźniej do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zdarzeniu gospodarczym. Samodzielne prowadzenie ewidencji przy prowadzonej działalności gospodarczej, nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego. Zlecenie jej prowadzenia do biura rachunkowego lub księgowej wymaga zgłoszenia. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od dnia podpisania umowy z księgową lub biurem rachunkowym.


Zespół Ekspertów ING Księgowość