Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Czy ZUS można ująć w kosztach?

2022-04-04

Zgodnie z przepisami każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odprowadza je zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Jeżeli w przedsiębiorstwie pomaga mu małżonek lub małżonka lub rodzice i dorosłe dzieci, to za nich również zobowiązany jest zapłacić składki.

 

Dotychczas składki takie można było w części zaliczyć, jako koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami, część była odliczana od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym podatek, część natomiast odliczana była już od samego podatku.

 

Wszystko było uregulowane i jednoznacznie określone przepisami, które zmieniły się z pierwszym stycznia 2022 roku, kiedy to został wdrożony Polski Ład, czyli zestaw reform, głównie podatkowych.

 

Nowe regulacje prawne w kwestii składek ubezpieczeniowych

Przed przystąpieniem do analizowania tych zagadnień warto wprowadzić jedno wyjaśnienie i rozróżnienie. W przypadku składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mamy do czynienia z dwoma ich rodzajami. Są to składki zdrowotne i społeczne. Składki społeczne odprowadza się na cele swojej przyszłej emerytury lub renty. Składki zdrowotne to bieżąca opłata świadczeń zdrowotnych oferowanych przez NFZ.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przedsiębiorca, odprowadzający składki zdrowotne do ZUS nie może wliczyć ich jako swoje koszty uzyskania przychodu. Jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów.

 

Sytuacji nie zmienia nawet fakt, że obecnie wzrosły wydatki przedsiębiorców na utrzymanie swoich firm. Składka zdrowotna nie może być zaksięgowana jako koszt uzyskania przychodu i jako taka nie może też zostać rozliczona.

 

Warto przy tym zwrócić uwagę, że od pierwszego stycznia 2022 roku zmieniły się też zasady naliczania tej składki. Zależnie od formy opodatkowania jest to 4,9% lub 9% od podstawy naliczania składek. Sama podstawa również się zmieniła i nie jest traktowana jednolicie. Niektóre firmy bowiem, jako podstawę muszą traktować swój roczny dochód, inne natomiast rozliczają ją od rocznego przychodu.

 

Składki społeczne – obowiązujące przepisy

Większą część składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią składki społeczne, czyli te emerytalno – rentowe.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca może je w pełni odliczyć, jako koszt uzyskania przychodu. W ten sposób zmniejsza się podstawę opodatkowania, a w konsekwencji również podatek dochodowy.

 

Co jednak ważne, żeby przedsiębiorca mógł faktycznie włączyć składkę społeczną do kosztów uzyskania przychodu, musi być ona rzeczywiście opłacona. Nie można tak potraktować składek należnych, ale nieuregulowanych. Jeżeli z jakiegoś powodu przedsiębiorca nie opłacił w danym miesiącu należnej składki społecznej, nie może jej zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu i obniżyć podstawy opodatkowania.

 

W takiej sytuacji przedsiębiorca może odliczyć opłaconą składkę w terminie późniejszym – w dacie jej opłacenia. Lepiej jednak regulować należności do ZUS terminowo i nie spóźniać się z opłatami. Pewne odstępstwa są tolerowane przez Zakład, ale zbyt częste opóźnienia lub zbyt duże zaległości mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

 

Składkę na ubezpieczenie społeczne można również odliczyć od uzyskanego dochodu. Trzeba jednak wiedzieć, że dopuszczalne jest stosowanie tylko jednej metody – jako koszt uzyskania przychodu lub od dochodu. Stosowanie tych dwóch metod może się wiązać z konsekwencjami prawno – skarbowymi, ponieważ podwójnie pomniejsza podatek należny, a to już może skłonić urząd do kontroli i zweryfikowania rozliczeń.

 

Zaleca się wybranie jednej metody i konsekwentne jej stosowanie.

 

Pozostałe składki

W przypadku opłacania społecznych składek ubezpieczeniowych, od przychodu można odliczyć wyłącznie tę część, która pokrywana jest ze środków przedsiębiorcy, a nie z pensji brutto pracownika.

 

W przypadku składek na Fundusz Pracy istnieje możliwość zaliczenia ich jako koszt uzyskania przychodu. Nie można natomiast odliczyć ich od dochodu, jak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne.


Zespół Ekspertów ING Księgowość