Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

3 gru 2019

Co się w nim zawiera?

Wiele się mówi o podwyżce minimalnego wynagrodzenia, która w ciągu najbliższych lat ma mieć charakter skokowy. Mówi się również o konsekwencjach tej podwyżki, głównie negatywnych. Skąd biorą się te obawy i lęki? Dlaczego przedsiębiorcy z taką niepewnością patrzą na nadchodzące podwyżki? Dlatego, że koszt zatrudnienia pracownika to nie jest wyłącznie kwota brutto, która znajduje się w umowie zawartej między pracodawcą a pracownikiem. To znacznie wyższe kwoty. Jakie? Już wyjaśniamy!

 

Koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kwota brutto, która znajduje się w umowie to zaledwie część kosztów pracodawcy.

 

Pracodawca odprowadza dodatkowo za pracownika składki do ZUS:

  • na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%
  • na ubezpieczenie rentowe – 6,5%
  • na ubezpieczenie wypadkowe – procent ustalany w zależności od PKD firmy lub indywidualnie dla każdej firmy – ok. 2%.
  • na Fundusz Pracy – 2,45 %
  • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%

 

Widać zatem, że kosztów jest niemało. W sumie daje to około 20% wynagrodzenia brutto.

 

Koszty zatrudnienia pracownika w 2019 roku

Obecnie minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2250,00 zł. Przy takiej stawce, koszt jaki musi pokryć pracodawca to nieco ponad 2700,00 zł. Różnica to niemal 500 zł.

 

Całkowity koszt zatrudnienia w przypadku umów cywilnoprawnych

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów cywilnoprawnych, gdzie koszty całkowite zatrudnienia są znacznie niższe. Dla porównania można przeanalizować koszty umowy zlecenie i umowy o dzieło.

 

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to sytuacja, która zależna jest w dużej mierze od samego zleceniobiorcy. Jeżeli jest on studentem, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wówczas koszty zleceniodawcy równe są kwocie brutto zapisanej w umowie.

 

Gdy dany zleceniobiorca jest osobą zatrudnioną w innym podmiocie w ramach umowy o pracę i uzyskuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z umowy zlecenie, zleceniobiorcy potrąca się tylko składkę zdrowotną. W tym wypadku koszt zleceniodawcy również równy jest kwocie brutto zapisanej w umowie.

 

Jeżeli jednak wykonywane zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia, to pracodawca  ponosi koszt równy kwocie brutto, a dodatkowo musi odprowadzić od zatrudnionego składki do ZUS. W tym wypadku koszty rosną.

 

Umowa o dzieło

Przedsiębiorca zawierając z osobą fizyczną umowę o dzieło, ponosi koszt, który wpisany jest w umowie jako wartość brutto. Inaczej jest w przypadku zawarcia umowy o dzieło z własnym pracownikiem – wtedy z umowy tej odprowadzane będą wszystkie składki i koszt pracodawcy znacznie wzrośnie.

Należy jednak pamiętać, że umowę o dzieło można zawrzeć jedynie na wykonanie konkretnego dzieła.

W przypadku źle zawartej umowy, ZUS zakwestionuje taką umowę i przedsiębiorca będzie musiał naliczyć i opłacić nie pobrane wcześniej składki.

 

Zespół ING Księgowość