Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

27 lis 2019

Jakie elementy powinna zawierać?

Podatnik zwolniony z VAT również wystawia faktury. Co do zasady podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT wystawiają faktury bez VAT. Do tej pory przedsiębiorcy dokumentowali swoją sprzedaż za pomocą rachunków, których nie zniesiono, tylko nadano dodatkową możliwość wyboru dokumentowania sprzedaży fakturami. Podatnik, który prowadzi sprzedaż zwolnioną w myśl art. 106b ust.2 ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawiania faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej.

Wyjątkiem jest sytuacja gdy kupujący wystąpi do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT ze względu na limit obrotów powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer przy zachowaniu ciągłości numeracji;
 • nazwę podatnika lub imię i nazwisko oraz adres;
 • nazwę lub rodzaj towaru /usługi;
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • jednostkową cenę towaru lub usługi;
 • kwotę należności ogółem.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatnika zwolnionego z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ( na podstawie art.43 ust.1 ustawy o VAT). Oprócz powyższych elementów taka faktura powinna zawierać przepis na podstawie, którego podatnik stosuje zwolnienie z VAT.

W kwestii wskazania podstawy prawnej zwolnienia z VAT Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podstaw zwolnienia przewiduje jeszcze jeden wyjątek i dotyczy on usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT (dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych czy usług udzielania kredytów) faktura powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawienia;
 • numer kolejny;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • nazwę usługi;
 • kwotę, której dotyczy dokument.

Tym samym faktura podmiotu wykonującego usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT nie musi posiadać podstawy prawnej.

 

Zespół ING Księgowość