Wybierz
Blog Pomoc Kontakt

Blog i komentarze ekspertów

Faktura korygująca czy nota korygująca, który dokument należy wystawić w przypadku pomyłki?

4 lis 2019

- jaka jest różnica?

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą dokłada wszelkich starań, aby wystawiane przez niego faktury i prowadzona przez niego księgowość była rzetelna i staranna.

Niestety czasami zdarza się, że przedsiębiorca popełnia błąd w sporządzanym przez siebie dokumencie. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest wystawienie faktury korygującej.

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca (wystawca faktury)  w przypadku błędu liczbowego, który ma wpływ na wartość podatku (np.. związany jest z ceną, ilością, stawką podatku VAT).

W sytuacji gdy na fakturze pojawią się tzw. błędy formalne przedsiębiorca (odbiorca faktury) zobowiązany jest wystawić notę korygującą.

Faktura korygująca jak wspomniano wcześniej wystawiana jest przez sprzedawcę w przypadku gdy dochodzi do:

- obniżenia ceny poprzez udzielenie rabatu, opustów i obniżek po dokonaniu sprzedaży,

- dokonania zwrotu towarów

- dokonania zwrotu całości lub części zapłaty dokonanej przed dniem sprzedaży,

- podwyższenia ceny

- pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku.

Faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy:

- wyraz „Faktura korygująca”  lub „Korekta”

- numer kolejny oraz datę wystawienia

- dane z faktury pierwotnej

- przyczynę korekty

- kwotę korekty

Dzięki nocie korygującej możemy poprawić dane umieszczone na fakturze otrzymanej od kontrahenta. Nota korygująca umożliwia skorygowanie błędów formalnych, które nie maja wpływu na odliczenie podatku. Do wystawienia noty korygującej zobowiązany jest nabywca towaru i uslugi.

Nota korygująca powinna zawierać:

- wyraz „Nota korygująca”

- numer kolejny i datę wystawienia noty

- dane podatnika i nabywcy wraz z adresami i numerami NIP

- dane faktury, której dotyczy nota

- wskazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej.