Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Pracownicze Plany Kapitałowe - co się zmienia w 2023 roku

2023-05-01

Pracownicze Plany Kapitałowe nie są nowym pomysłem i powstały jako alternatywa dla drugiego filaru, który poniekąd został przez to ostatecznie zdemontowany. Pracownicze Plany Kapitałowe są formą oszczędzania pieniędzy na przyszłość. Formą, w której uczestniczą zarówno pracownicy, jak i prowadzący je pracodawca. Rok 2023 niesie jednak pewne zmiany w tej formie oszczędzania. Jakie? Oto najważniejsze informacje w tym temacie.

Kwiecień 2023 - czas zmian

Zgodnie z nowymi przepisami z pierwszym kwietnia pracodawca będzie zobowiązany do zapisania wszystkich niezapisanych pracowników do PPK oraz do dokonywania za nich wpłat do programu.

Zapis ten dotyczy wszystkich nowych pracowników, przyjmowanych z początkiem kwietnia, jak i tych, którzy już pracują, ale nie są zapisani do PPK, ponieważ złożyli deklarację rezygnacji.

Jeżeli pracownik nadal nie jest zainteresowany uczestniczeniem w programie, będzie musiał taką deklarację złożyć ponownie.

Obowiązki pracodawcy

W związku z wprowadzeniem zmian i nowych przepisów, na pracodawcach spoczywają dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim do końca lutego musi powiadomić wszystkich niezapisanych i „wypisanych” na mocy deklaracji o tym, że z dniem pierwszego kwietnia nastąpi ich ponowne włączenie do programu.

Następnie od wypłaty marcowej musi obliczyć i pobrać składkę należną na PPK oraz wpłacić ją do instytucji finansowej, która w danym przedsiębiorstwie obsługuje PPK.

Pobranie wpłaty dotyczy wyłącznie tych osób, które przed dniem wypłaty w marcu nie złożą deklaracji rezygnacji. Złożenie deklaracji po rozliczeniu wypłaty nie przyniesie rezultatu rezygnacji przed wniesieniem pierwszej składki.

Po rozliczeniu składek przedsiębiorca ma czas od 1. kwietnia do 17. kwietnia na wpłacenie składek marcowych za wszystkich pracowników do właściwej instytucji finansowej, która prowadzi program w firmie.

Obowiązki i prawa pracowników

W związku ze zmianami pracowników również obejmą nowe obowiązki. Przede wszystkim dotyczą one uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym. Jeżeli pracownik nie chce brać w nim udziału, to już od 1 marca może złożyć stosowną deklarację o rezygnacji. Im szybciej ją złoży, tym większa pewność, że zostanie ona natychmiast uwzględniona. Złożenie deklaracji po dniu wypłaty będzie bezskuteczne.

Złożenie deklaracji o rezygnacji z Pracowniczego Planu Kapitałowego powinno obowiązywać do końca lutego 2023 roku, chyba że ustawodawca odrębnymi przepisami zdecyduje inaczej.

Jeżeli pracownik złoży swoją deklarację rezygnacji po pobraniu opłaty marcowej, ale przed przekazaniem jej do instytucji finansowej, wówczas zostanie mu ona zwrócona.

Pracownik, który bierze udział w Pracowniczym Planie Kapitałowym może w każdej chwili skorzystać ze zgromadzonych tam pieniędzy. Głównym celem jest oszczędzanie na emeryturę, więc sugerowana jest wypłata kapitału po ukończeniu 60 roku życia. Jeżeli jednak środki okażą się potrzebne wcześniej, to zawsze jest możliwość ich wypłacenia.

Jeżeli wniosek o wypłatę zostanie złożony przez pracownika, który nie ukończył jeszcze 45. roku życia - pieniądze mogą zostać wykorzystane jako wkład własny przy zabieganiu o kredyt hipoteczny.

Pracownicze Plany Kapitałowe to rozwiązanie, które warto rozważy, jako jedną z opcji. Jednakże przy obecnym poziomie inflacji może się to okazać mało opłacalne rozwiązanie.


Zespół Ekspertów ING Księgowość