Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Nowy Polski Ład - warianty rozliczania

2022-08-03

Przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód. Przepisy Polskiego Ładu 2.0. wprowadziły możliwość rozliczenia się za 2022 rok w sposób odmienny niż przedsiębiorca prowadził dotychczasowe rozliczenia. Sprawdź, jakie formy opodatkowania można rozliczyć w odmienny sposób w ramach Polskiego Ładu.

 

Podatek liniowy
 

W sytuacji rozliczenia podatków według podatku liniowego, przedsiębiorca ma możliwość za  2022 rok złożyć zeznanie roczne jakby rozliczał się według skali podatkowe. Zamiast deklaracji PIT-36L za 2022 rok rozliczeniowy, składasz PIT-36. Możesz wtedy rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych dla skali podatkowej. Zmiana rozliczenia 2022 roku nie wpływa na zmianę opodatkowania w 2023 roku - dalej pozostajesz na podatku liniowym.
 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania roku 2022 na skalę podatkową w dwóch wariantach:

 

Wariant 1

Zmiana z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową po zakończeniu roku 2022

 

W tym celu zamiast rozliczenia rocznego PIT-28 składasz PIT-36 do właściwego Urzędu Skarbowego. W tej sytuacji masz prawo do rozliczenia kosztów działalności gospodarczej. Obowiązkowo należy sporządzić za 2022 rok Książkę Przychodów i Rozchodów. Do rozliczenia rocznego niezbędne będzie uwzględnienie różnicy remanentowej na początek i koniec 2022 roku. Zmiana rozliczenia 2022 roku nie wpływa na zmianę opodatkowania w 2023 roku (dalej rozliczasz się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

 

Wariant 2

Zmiana z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową od 01.07.2022.

 

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego do 22.08.2022, wówczas do 30.06.2022 możesz się rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 01.07.2022 należy prowadzić Książkę Przychodów i Rozchodów i wyliczać podatek według skali podatkowej. Dodatkowo na 01.07.2022 należy sporządzić remanent początkowy. Za 2022 rok do Urzędu Skarbowego złożysz PIT-28 oraz PIT-36.

 

Uwaga – zmiana metody opodatkowania skutkuje modyfikację zasad naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS.


Zespół Ekspertów ING Księgowość