Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Nowa ordynacja podatkowa

2022-12-21

Rząd nieustannie pracuje nad reformami podatkowymi. Uchwala i wdraża nowe rozwiązania, które mają usprawnić egzekwowanie podatków, kontrolę podatników oraz ogólnie uszczelnić system podatkowy. W tym celu powstało już wiele rozwiązań, jak Jednolity Plik Kontrolny czy wdrożona w styczniu tego roku reforma pod nazwą Polski Ład.

 

Obecnie trwają prace nad nową ordynacją podatkową, która wprowadzi kolejne modyfikacje. Na czym będą one polegały? Jakie uprawnienia otrzyma fiskus, a jakie podatnicy? Na co się przygotować? Oto najważniejsze informacje.

 

Jak na nowej ordynacji skorzystają podatnicy?

Zacznijmy od przyjrzenia się temu, jak z nowej ordynacji będą mogli skorzystać podatnicy.

 

Przede wszystkim, jeżeli urzędy nie zdążą z wszczęciem postępowania karno - skarbowego, do którego podstawy znajdą w czasie kontroli, to nie będą miały możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia. O co dokładnie chodzi?

 

Jeżeli na skutek kontroli okaże się, że podatnik niedopełni swoich obowiązków i urząd skarbowy rozpocznie procedury związane z gromadzeniem dowodów i przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania karno - skarbowego, to musi się wyrobić ze złożeniem tego wniosku w terminie przewidzianym w ustawie. Jeżeli nie zdąży tego zrobić przed terminem przedawnienia zobowiązań podatnika, nie może zawiesić biegu terminu przedawnienia.

 

Kolejną korzyścią dla podatników będzie zniesienie obowiązku złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy wyniknie ona z korekty złożonego zeznania. W praktyce będzie to oznaczało mniej formalności, krótsze terminy wypłat oraz znacznie prostsze procedury wypłaty.

 

Kolejną zmianą na plus ma być podniesienie kwoty zobowiązania, którą może opłacić za podatnika osoba trzecia. Obecnie jest to 1000 zł. Powyżej tej kwoty podatnik musi zobowiązanie uregulować samodzielnie. Po zmianach będzie to kwota 5000 zł.

 

W przypadku zobowiązania podatkowego, które nie przekracza 5000 zł, podatnik będzie mógł wszcząć postępowanie uproszczone, które potrwać ma maksymalnie 14 dni.

 

Jakie kompetencje otrzyma fiskus?

Zmiany ordynacji podatkowej będą jednak korzystne nie tylko dla podatników, ale i dla organów podatkowych. Jedna z nich dotyczy blokady rachunku podatnika. Obecnie rachunek może być zablokowany na 72 godziny. Po zmianach urząd będzie mógł zablokować nie tylko rachunek rozliczeniowy, ale również oszczędnościowy na 96 godzi, a po upływie tego okresu będzie mógł przedłużyć blokadę.

 

Podatnicy podatku VAT będą po zmianach zmuszeni do większej czujności. Obecnie, gdy podatnik pomyłkowo zastosuje zawyżoną stawkę podatku VAT, urząd musi zwrócić nadpłatę po korekcie. Zgodnie z nowymi zapisami nie będzie miał takiego obowiązku, jeżeli uzna, że opłacanie wyższego podatku nie stanowiło dla podatnika straty majątkowej.

 

Zapisy przewidują również zmianę wysokości kary porządkowej. Obecnie wynosi ona 3000 zł. Po zmianach będzie to 10 535 zł.

Nowe przepisy mają na celu usprawnienie funkcjonowania organów podatkowych, przyspieszenie wypłat i procedowania spraw, a jednocześnie zostają zaostrzone względem podatników, którzy nie wywiązują się do końca ze swoich zobowiązań podatkowych. Wyższe są kary, a blokady rachunku mogą zostać przedłużone. Ma to na celu przede wszystkim skłonienie podatników do rzetelnego rozliczania swoich zobowiązań.

 

Nowe przepisy wejdą w życie od pierwszego czerwca 2023 roku. Jednak nie wszystkie. Te związane z możliwością blokowania rachunku podatnika planowane są dopiero na rok 2024.

 

Czy do tego czasu coś jeszcze zostanie zmienione? Tego nie wiadomo. Trudno bowiem przewidzieć, jakie decyzje podejmie rząd, biorąc pod uwagę sytuację w Polsce i Europie. Napięta atmosfera może skłonić do zaprojektowania i przegłosowania kolejnych nowelizacji.


Zespół Ekspertów ING Księgowość