Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Limity podatkowe w 2024 r.

2024-01-14

W związku z nowelizacją ustawy związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych już od pierwszego dnia 2024 roku obowiązują niższe limity podatkowe. Mają one wpływ m.in. na możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości czy posiadania statusu tzw. małego podatnika. Co warto wiedzieć o nowych limitach podatkowych?

 

Limit dla małych podatników

Przedsiębiorcy, w przypadku których wartość sprzedaży za 2023 rok nie przekroczyła 9 218 000 złotych wraz z VAT-em, będą w 2024 roku uznawani za tzw. małych podatników. W poprzednim roku limit ten wynosił 9 654 000 złotych. Tytuł małego podatnika uprawnia do pewnych przywilejów – m.in.:

  • możliwości kwartalnego wpłacania zaliczek na podatki PIT i CIT;
  • stawki CIT obniżonej do 9% (o ile przychody nie przekroczą równowartości 2 milionów euro, przeliczonej po średnim kursie NBP ogłoszonym 2.01.2024 r.);
  • jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis.

 

Małych pośredników (maklerów, agentów, zleceniobiorców czy osób zarządzających funduszami inwestycyjnymi) obowiązuje inny limit. W ich przypadku wartość prowizji z wliczonym VAT-em za miniony rok podatkowy nie może być wyższa niż równowartość 45 tysięcy euro przeliczonej na złotówki. W 2024 roku jest to zatem 207 tysięcy złotych (w 2023 roku limit ten wynosił 10 tysięcy złotych więcej).

 

Estoński CIT

Przedsiębiorców, którzy rozliczają tzw. estoński CIT, dotyczy osobny próg w wysokości 4 milionów euro. Wartość ta jest przeliczana na złotówki tak samo jak wspomniany wyżej limit małego podatnika. Jeżeli limit nie zostanie przekroczony, przedsiębiorcy mogą rozliczać podatek od towarów i usług kwartalnie. Na 2023 rok było to 19 309 000 złotych – obecnie limit został obniżony do 18 436 000 złotych.

 

Ryczałt ewidencjonowany

W 2024 spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także same osoby fizyczne, mogą wybrać formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli ich przychód za miniony rok nie był wyższy niż 2 miliony euro. Biorąc pod uwagę kurs euro Narodowego Banku Polskiego z 2.10.2023 r., w przeliczeniu na złotówki jest to 9 218 200 złotych. W poprzednim roku limit wynosił 9 654 400 złotych. Co więcej, przedsiębiorcy, których przychód w 2023 wyniósł maksymalnie 921 820 złotych (równowartość 200 tysięcy euro), mają możliwość wpłacania ryczałtu co kwartał. To o 43 620 złotych mniej niż za 2022 rok.

 

Księgi rachunkowe

Do prowadzenia pełnej księgowości w 2024 roku zobowiązane są osoby fizyczne, spółki osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2023 rok wyniosły minimum równowartość 2 000 000 euro, czyli 9 218 200 złotych. To o 436 200 złotych mniej niż w przypadku limitu obowiązującego wcześniej.

 

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

Mali podatnicy PIT i CIT mają możliwość amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Dotyczy to wydatków na wytworzenie lub nabycie środków trwałych z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyjątkiem pojazdów osobowych – mogą oni uwzględnić je bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Kwota jednorazowych odpisów nie może być jednak wyższa niż 50 tysięcy euro – obecnie jest to 230 tysięcy złotych, czyli 11 tysięcy złotych mniej niż w roku 2023.

 

Nisko cenne środki trwałe

Nisko cenny środek trwały możliwy do jednorazowej amortyzacji to składnik majątku, którego wartość nie przekracza 10 tysięcy złotych. W związku z nowelizacją ustawy w 2024 roku limit ten ma wzrosnąć do 20 tysięcy.


Zespół Ekspertów ING Księgowość