Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Zwolnienie lekarskie w czasie dnia pracy - rozliczenie

2022-07-18

Nikt nie planuje choroby. Czasem może się więc zdarzyć tak, że pracownik przed pójściem do pracy czuje się dobrze i dopiero w czasie swojej zmiany zaczyna obserwować u siebie objawy choroby. Robi mu się słabo, ma gorączkę, zaczyna kasłać lub pojawia się katar. Pozostanie w takim stanie w miejscu pracy jest swego rodzaju zagrożeniem dla pozostałych pracowników. Osoba chora może bowiem zarazić pozostałych, a to poskutkuje masową absencją i sparaliżowaniem pracy. Co zrobić, gdy pracownik źle się poczuje w miejscu pracy? Jak rozliczyć dzień, w którym pracownik stawił się w miejscu zatrudnienia, ale wyszedł przed zakończeniem swojej zmiany?

 

Wynagrodzenie za czas pracy

Co do zasady za wykonanie obowiązków pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie, którego nie może się zrzec. Jeżeli więc, pracownik przyszedł do pracy i wykonywał swoje obowiązki zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o pracę wówczas należy mu się pełne wynagrodzenie, nawet jeżeli tego dnia nie był zdolny do pracy.

 

Jeżeli po zakończonym dniu pracy pracownik udał się do lekarza, a ten wystawił mu zwolnienie lekarskie L4 z terminem od dnia, w którym pracownik był w pracy, to i tak należy mu się pełne wynagrodzenie za czas pracy, a nie wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy. Co więcej, mimo tego, że zwolnienie lekarskie dotyczy przepracowanego dnia, a zatem można przyjąć, że pracownik był niezdolny do pracy, to i tak musi otrzymać pełne wynagrodzenie.

 

Wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy

W przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. To, które z tych świadczeń będzie wypłacane zależy od rodzaju przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych w nim osób oraz od czasu nieobecności pracownika w pracy.

 

Co do zasady czas nieobecności z tytułu niezdolności do pracy wynagradzany jest w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje albo wynagrodzenie za czas choroby albo zasiłek chorobowy.

 

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje przez pierwsze 33 dni choroby, a w przypadku pracowników po 50 roku życia za pierwsze 14 dni choroby. Po tym czasie, jeżeli pracownik nadal choruje wypłacany jest mu zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie wypłaca pracodawca, a  zasiłek wypłacany jest przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS przez 182 dni lub przez 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub ciążą.
 

Przepracowanie części dnia pracy

W przypadku przepracowania pełnego dnia pracy i przejścia na zwolnienie lekarskie od dnia kolejnego rozliczenia są proste i jasne. Wszystko łatwo można ustalić. Przepracowany dzień jest rozliczany na 100%, a dzień zwolnienia lekarskiego na 80%. Sprawa jest dość klarowna.

 

Co jednak zrobić i jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w trakcie dnia pracy poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie z powodu swojej niezdolności do pracy, jak to zostało opisane we wstępie?

 

Na początek należy doprecyzować kwestię samego zwolnienia lekarskiego. Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik, który otrzymuje zwolnienie lekarskie, otrzymuje je na cały dzień.

 

Co to w praktyce oznacza? Przyjmijmy, że jest to pełnoetatowy pracownik. Po czterech godzinach w pracy poczuł się źle i poszedł do lekarza. Otrzymał zwolnienie lekarskie. Uzyskane zwolnienie dotyczy całego dnia, w którym pracownik zgłosił się do lekarza, a nie wyłącznie pozostałych czterech godzin jego nieobecności.

 

Jak zatem rozliczyć przepracowane i nieprzepracowane cztery godziny? Przepisy mówią, że nie można wypłacić pracownikowi wynagrodzenia za czas choroby w rozliczeniu na godziny. To przekłada się na konkretne wskazania do postępowania.

 

A) Jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowane 4 godziny, wówczas należy mu się również wynagrodzenie za czas choroby za pozostałe 4 godziny;

 

B) Jeżeli nie otrzymał wynagrodzenia w ogóle – również należy mu się pełne wynagrodzenie za czas choroby za dany dzień;

 

C) Jeżeli otrzymał od pracodawcy pełne wynagrodzenie za cały dzień, mimo przepracowania jedynie 4 godzin, wówczas nie przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby. Otrzyma je dopiero od kolejnego dnia, w którym obowiązuje zwolnienie i pracownik nie jest zdolny do pracy.


Zespół Ekspertów ING Księgowość