Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Pensja minimalna w 2023 roku

2022-09-21

Rząd kilka lat temu podjął decyzję o systematycznym podnoszeniu płacy minimalnej dla obywateli. Za decyzją poszły działania i faktycznie, z roku na rok pensja minimalna systematycznie rośnie. Obecnie kształtuje się ona na poziomie 3010 zł brutto, co daje 2363,56 zł netto. Na tej wysokości ma ona pozostać aż do końca bieżącego roku. Natomiast już od roku 2023 zapowiadane są kolejne podwyżki.

 

Pensja minimalna – co to takiego?

Minimalna płaca, która obowiązuje na dany rok, jest to uregulowana przepisami krajowymi najniższa pensja, którą pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat. Jest to forma gwarancji. Zgodnie z przepisami i legalnie nie można zatrudnić pracownika, który otrzymywałby niższe wynagrodzenie.

 

Minimalna pensja ma być formą zapobiegania nadużyciom i wykorzystywaniu pracowników. Ustalenie jej na określonej wysokości gwarantuje pracownikom zatrudnionym na najniższych szczeblach wynagrodzenie o określonej wartości. Nie jest możliwe wypłacenie wynagrodzenia poniżej tej kwoty. Naturalnie, przy zatrudnianiu na część etatu, wypłacana musi być proporcjonalna część tej kwoty. Na pół etatu wypłacić należy połowę minimalnej pensji i tak dalej.

 

Jest to swego rodzaju punkt wyjścia. Pracownicy, którzy zatrudnieni są na wyższych stanowiskach, mają dłuższy staż pracy lub wyróżniają się kompetencjami, mogą oczywiście otrzymywać wynagrodzenie w wyższej kwocie.

 

Ustalenie pensji minimalnej

Ustalenie pensji minimalnej na określonym poziomie ma w założeniu gwarantować pracownikom godne warunki wynagrodzenia, które następnie powinny przekładać się na godne warunki życia. Minimalna pensja ma zapewnić wynagrodzenie wystarczające na pokrycie kosztów życia, bez niepokoju o to, czy pieniądze nie skończą się przed kolejną pensją, przy racjonalnym nimi gospodarowaniu.

 

Minimalna pensja na rok 2023

Zgodnie z założeniami rządowymi na przyszły 2023 rok pensja minimalna ma wzrosnąć aż dwa razy. Oznacza to, że pierwsza podwyżka będzie miała miejsce w styczniu 2023 roku, a druga w lipcu 2023.

 

Pierwsza podwyżka ma przynieść pensję na poziomie 3383 zł brutto, a druga podwyżka 3450 zł. W stosunku do bieżącego roku ma to być ostatecznie zmiana o 440 zł brutto.

 

Podniesienie pensji minimalnej w dwóch turach ma związek ze zjawiskiem inflacji, które obecnie obserwujemy. Dwie podwyżki mają odpowiadać ruchom inflacyjnym.

Wraz ze wzrostem pensji minimalnej wzrostowi ma też ulec stawka godzinowa. Od stycznia ma wynosić 22,10 zł, a od lipca będzie to 22,50 zł.

 

Czy będą dalsze podwyżki?

Zgodnie z założeniami i ustawą o płacy minimalnej systematyczne podnoszenie pensji minimalnej ma się odbywać co roku. Chodzi o dostosowanie minimalnego wynagrodzenia do aktualnej sytuacji w kraju, wartości pieniądza i cen obowiązujących na rynku. Jednocześnie jest to sposób również na podniesienie stopy życiowej osób zarabiających najmniej.

 

Systematycznie podnoszona pensja minimalna ma zminimalizować różnice społeczne, zapewnić bezpieczeństwo finansowe oraz godne warunki egzystencji osobom, które nie mogą liczyć na wyższe stanowisko lub zaczynają pracę od najniższego wynagrodzenia.

 

Warto jednak rozpatrywać te podwyżki w kontekście szybko postępującej inflacji. Dokładanie bowiem pieniądza na rynek (a tym właśnie są podwyżki płacy minimalnej) w momencie, gdy ma on tak niską wartość może jedynie pogłębić inflację i spowodować dalszy spadek jego wartości.

Sytuacja jest dynamiczna i należy ją obserwować. Czas pokaże, jak rynek zareaguje na kolejne podwyżki pensji minimalnej.


Zespół Ekspertów ING Księgowość