Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zmiana wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2023r.

2023-01-04

13 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Na mocy tego rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie w 2023 r. zmieni się dwukrotnie:

 

  • od 1 stycznia wynagrodzenie za pracę wynosi 3 490,00 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł brutto – to odpowiednio o 480,00 / 3,10 zł brutto więcej niż stawki obowiązujące dotychczas,
  • natomiast od 1 lipca wynagrodzenie za pracę wyniesie 3 600,00 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 23,50 zł brutto – to z kolei o 590,00 / 3,80 zł brutto więcej niż stawki obowiązujące w 2022 r.
     

Pamiętać należy jednak, że są to kwoty brutto. Ile zatem pracownik otrzyma „na rękę”? Od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek PIT.

 

Poniżej zamieszczamy kalkulację minimalnego wynagrodzenia, z założeniem, że pracownik stosuje podstawowe koszty uzyskania przychodu, 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz nie jest uczestnikiem PPK.

 

 

Minimalne wynagrodzenie w 2022

Minimalne wynagrodzenie od stycznia do czerwca 2023

Minimalne wynagrodzenie od lipca do grudnia 2023

Brutto

3 010,00 zł

3 490,00 zł

3 600,00 zł

Netto

2 363,56 zł

2 709,48 zł

2 783,86 zł

Koszt pracodawcy*

3 626,46 zł

4 204,75 zł

4 337,28 zł

*zastosowano składkę wypadkową w wysokości 1,67% 

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. weszło w życie 1 stycznia 2023 r.


Zespół Ekspertów ING Księgowość