Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Długi w ZUS a prawo do świadczeń i zasiłków

2023-04-17

Kilka błędnych decyzji, nieprawidłowo ulokowane środki lub nieuczciwi kontrahenci mogą spowodować, że firma straci płynność finansową i trudno będzie się rozliczyć z zobowiązań. Oznacza to, że może się pojawić również trudność z opłaceniem obowiązkowych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca staje się wówczas dłużnikiem. Czy w takiej sytuacji traci on prawo do świadczeń i zasiłków? Czy nadal mu one przysługują? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Zmiany od 2022

Rok 2022 przyniósł dla przedsiębiorców wiele zmian i dotyczą one nie tylko kwestii odprowadzania podatku czy rozliczania uzyskanych dochodów. Istotne zmiany dotknęły również kwestii ubezpieczenia społecznego.

Zmienił się nie tylko system rozliczania odprowadzanych składek, ale również prawa i obowiązki osób ubezpieczonych. Wśród tych zmian znalazła się również kwestia prawa do świadczeń i zasiłków w przypadku zalegania z opłacaniem składek, czyli mówiąc potocznie, w przypadku długów.

Prawo do świadczeń w przypadku długów

Każdy przedsiębiorca może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Jego wykupienie powoduje, że w razie choroby przedsiębiorca otrzyma świadczenie za czas niezdolności do pracy, a także zwolniony będzie z obowiązku odprowadzania składek za siebie za ten okres.

Jest to ubezpieczenie dodatkowe, dobrowolne i można z niego skorzystać, ale nie trzeba.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie ubezpieczenia chorobowego, ale nie będzie opłacał należnych składek regularnie, przez co powstaną u niego długi, to nie zostanie on z tego ubezpieczenia usunięty. Przeciwnie, nadal pozostanie objęty ochroną, ale świadczenia z tego ubezpieczenia będzie mógł otrzymać dopiero wtedy, gdy ureguluje składki. Fakt opłacenia ich po terminie nie przekreśla prawa do wykorzystania.

Prawo do zasiłków w przypadku zadłużenia

Nieco inaczej wygląda kwestia zasiłków w przypadku zadłużenia. Od początku roku 2022 ustawodawca zdecydował, że prawo do świadczeń ma ten przedsiębiorca, który nie ma żadnego zadłużenia lub nie przekracza ono wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok. W roku 2023 wynosi to 34,90 zł do końca czerwca i 36,00 zł od pierwszego lipca do końca roku.

Jak widać zatem, ustawodawca nie dał dużego marginesu zadłużenia.

Co jednak, gdy dług przekracza tę dopuszczalną wartość?

Otóż, jeżeli zostanie on spłacony w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci całe należne świadczenie od dnia, w którym ubezpieczony nabrał zyskał prawo do jego otrzymania. Oczywiście wypłaci po uregulowaniu zaległości, ale - co istotne - wypłata będzie z wyrównaniem.

Jeżeli jednak ureguluje swoje zobowiązanie po upływie sześciu miesięcy od uzyskania prawa do świadczenia, to wówczas świadczenie będzie naliczone i wypłacone od dnia spłacenia całego długu. Wcześniejsze prawo do świadczenia w ten sposób ulegnie przedawnieniu i nie będzie można ubiegać się o rozliczenie z wyrównaniem.


Zespół Ekspertów ING Księgowość