Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Zarejestruj się w Moim ING

Zarejestruj się w ING Business

Zawiadomienie o formie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy

2022-06-22

Podatnicy, prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do powiadomienia urzędu skarbowego o wybranej przez siebie formie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jest to związane z ich obowiązkiem regularnego odprowadzania takich zaliczek w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest tak, że przedsiębiorca odprowadzi należny podatek na koniec roku podatkowego. Musi regularnie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, a ich wysokość zależna jest od uzyskanego w danym miesiącu dochodu.

 

Rozliczenie podatkowe przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca może zdecydować samodzielnie, czy chce rozliczać swoje zobowiązania podatkowe z miesięczną czy kwartalną częstotliwością.

 

Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Miesięczne rozliczenia to nieco więcej pracy, ponieważ muszą być wykonywane systematycznie, co miesiąc. Jest to więc stały punkt, obowiązek, który musi być realizowany z dokładnością.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że do odprowadzenia są mniejsze kwoty (podatek dochodowy naliczony z miesięcznego dochodu będzie mniejszy niż z kwartalnego), więc nie jest to tak duże obciążenie finansowe dla przedsiębiorstwa. Co za tym idzie, łatwiej jest to udźwignąć.

 

System kwartalny jest o tyle łatwiejszy, że rozliczeń dokonuje się wyłącznie raz na kwartał, pozostałe miesiące są więc zwolnione z tego rodzaju aktywności. Czas ten można więc przeznaczyć na działalność bezpośrednio związaną z funkcjonowaniem firmy.

 

Minusem są tu z pewnością kwoty. Podatek naliczony za trzy miesiące jest większy niż ten z miesiąca, trzeba więc przygotować się na większy przelew do urzędu skarbowego.

 

To oczywiście jedynie przykłady, bo plusów i minusów obydwu rozwiązań jest znacznie więcej.

 

Zależnie od wybranej metody podatnik jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek w trybie miesięcznym lub kwartalnym.

 

Zawiadomienie urzędu skarbowego o formie wpłacania zaliczek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie rejestrowania działalności gospodarczej można określić sposób, w jaki będą prowadzone rozliczenia podatku. Na formularzu (online lub fizycznym) należy zaznaczyć wybraną przez siebie częstotliwość. Po jej zadeklarowaniu należy wywiązywać się z wybranej formy i odprowadzać regularnie zaliczki na podatek.

 

W toku prowadzonej działalności może się jednak okazać, że wybrana wcześniej częstotliwość jest nieodpowiednia i przedsiębiorca wolałby ją zmienić. Co wówczas należy zrobić? Otóż, rozwiązanie jest bardzo proste. Należy po prostu zmienić częstotliwość od początku nowego roku podatkowego.

 

Jak poinformować o zmianie urząd skarbowy?

Dotychczas konieczne było złożenie specjalnej deklaracji, informującej o tym, że zmienia się tryb rozliczeń podatkowych i opłacania zaliczki na podatek. Obecnie, w celu uproszczenia prowadzenia działalności i zredukowania formalności, ustawodawca zniósł obowiązek składania odrębnych deklaracji.

Jak zatem poinformować urząd skarbowy o wybranej formie? Otóż robi się to na zeznaniu rocznym PIT składanym za okres, w którym funkcjonowała wybrana forma. Jeżeli więc w roku 2022 rozliczasz się kwartalnie, to będziesz musiał poinformować o tym urząd skarbowy na swoim zeznaniu podatkowym właśnie za 2022 rok, czyli składanym w roku 2023.

 

Podobnie rzecz się ma z wpłacaniem zaliczek w formie uproszczonej.

 

Uproszczone zaliczki na podatek

To sposób, który wygląda nieco inaczej niż opisane we wstępie. Zaliczki uproszczone wylicza się z góry, a podstawą ich obliczenia jest rok poprzedzający lub dwa lata wcześniej. W praktyce wygląda to tak:

 

Jeżeli w 2022 roku chcesz odprowadzać zaliczki w formie uproszczonej, to musisz przeanalizować swoje dochody z roku 2021 i wyliczyć średnią miesięczną wartość zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli w 2021 nie uzyskałeś dochodu, to pod uwagę bierzesz rok 2020. Na podstawie tak obliczonych zaliczek, co miesiąc odprowadzasz tę wartość do urzędu skarbowego, bez względu na to, jaki dochód faktycznie wypracujesz w danym miesiącu. Te wartości zostaną wyrównane w stosunku do faktycznych należności w zeznaniu rocznym. Zaliczka uproszczona jest zawsze tej samej wysokości w każdym z miesięcy danego roku. Może ulec zmianie dopiero w roku kolejnym. O wybraniu tej formy rozliczeń również informuje się urząd skarbowy w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym wybrana forma była stosowana.


Zespół Ekspertów ING Księgowość