Fakturowanie i Księgowość

Nie jestem klientem ING


Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować

Zarejestruj się bez konta

Otwórz konto - klienci bankowi mają łatwiej!

Jestem klientem ING


Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?

Opłata wstępna w leasingu operacyjnym - jak księgować?

2022-10-03

Przedsiębiorcy często decydują się na zakup przedmiotów w trybie leasingu. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację podatkową przedsiębiorstwa. Raty leasingowe, zależnie od wybranej formy leasingu mogą być zaksięgowane jako koszt w całości lub części, a jednocześnie przedsiębiorca ma do dyspozycji zakupione sprzęty, które mogą generować mu zyski. Warto jednak wiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy decydują się na skorzystanie z leasingu muszą dodatkowo ponieść koszty związane z opłatą wstępną. Czy ona również może zostać zaksięgowana i włączona do kosztów uzyskania przychodu, czy jest to wydatek, który nie podlega rozliczaniu.

 

Rodzaje leasingu

Przedsiębiorca, który decyduje się na leasing pojazdów lub maszyn ma do wyboru dwie formy. Jest to leasing operacyjny i leasing finansowy. Różnią się one sposobem księgowania rat oraz innymi formalnymi szczegółami.

 

Jednym z nich jest kwestia wniesienia opłaty wstępnej, zwanej również czynszem inicjalnym lub wkładem własnym. Otóż, takie rozwiązanie występuje tylko w przypadku leasingu operacyjnego i jest formą zainicjowania umowy leasingowej. Opłata wstępna wysokością różni się od rat leasingowych i wnoszona jest jeszcze przed uruchomieniem umowy. Oznacza to, że rozpoczęcie realizowania umowy leasingowej uzależnione jest od wniesienia tejże opłaty.

 

Czy opłata wstępna w leasingu operacyjnym jest kosztem podatkowym?

W związku z tym, że leasing operacyjny nie zostanie uruchomiony, jeżeli nie zostanie wniesiona opłata wstępna, to można ją potraktować jako koszt podatkowy. Mówi o tym artykuł 22 ustęp 1 ustawy o PIT. Według tego przepisu kosztem podatkowym jest każdy wydatek poniesiony na rzecz pozyskania, utrzymania lub zachowania źródła przychodów. Skoro więc pozyskanie maszyny lub pojazdu drogą leasingu ma generować przychody, to opłata wstępna będzie faktycznie kosztem podatkowym, który można zaksięgować i rozliczyć, a tym samym obniżyć sobie podstawę opodatkowania.

 

Co więcej, opłata wstępna nie może być potraktowana inaczej. Musi być kosztem uzyskania przychodu i jako taka musi być zaksięgowana. Ujmuje się ją w całości i w całości oraz jednorazowo jest ona rozliczana. Księguje się ją w dacie jej poniesienia. Z tego też powodu przedsiębiorca nie może jej rozliczać proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Jest ona niezależna od rat leasingowych, dlatego też nie może być powiązana z okresem trwania umowy.

 

Jak księgować fakturę za opłatę wstępną?

Faktura za opłatę wstępną księgowana jest dokładnie tak samo, jak każda inna faktura kosztowa, przy założeniu że można ją potraktować jako koszt uzyskania przychodu.

 

Nie może zatem znaleźć się w kolumnie pod nazwą „inne wydatki”. Musi być zaksięgowana jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ takim kosztem faktycznie jest i spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by w ten właśnie sposób ją zaksięgować.

 


Zespół Ekspertów ING Księgowość