Polski Ład

 

 • Myślisz o rozpoczęciu własnej działalności?
 • Działasz już jakiś czas na rynku?
 • Zastanawiasz się, co Polski Ład znaczy dla Twojej firmy?
   

 

Rządowy program Polski Ład wprowadza wiele zmian. Skorzystaj z naszego Kalkulatora i sprawdź, ile możesz zyskać i jakie koszty poniesiesz.

Polski Ład - zmiany dla przedsiębiorców

Uchwalone zmiany w ramach programu Polski Ład, które wejdą w życie w styczniu 2022, regulują m.in. preferencje i nowe ulgi podatkowe, ale oznaczają też pewne obciążenia finansowe dla przedsiębiorców.

Zmiany obejmują m.in.:

 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
 • Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od uzyskanego dochodu netto
 • Ustalona minimalna wysokość składki zdrowotnej (jeśli Twój dochód w miesiącu wyniesie 0 zł, i tak będziesz zobligowany do zapłaty składki)
 • Konieczność integracji kasy on-line z terminalem płatniczym oraz konieczność udostepnienia płatności bezgotówkowych
   

Sprawdź, jak mogą wyglądać finanse Twojej firmy w naszym kalkulatorze

i nie stanowią porady prawnej ani usługi doradczej. ING Usługi dla Biznesu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji lub podjęcia bądź zaniechania działań na podstawie prezentowanych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za straty za ewentualne straty lub szkody (w tym między innymi za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania przepisów w Dzienniku Ustaw, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Zastrzegamy, że prezentowane przepisy mogą ulec zmianie. Prezentowane materiały mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść przepisów została określona w rozporządzeniach i ustawach opublikowanych w Dzienniku Ustaw.

 • Podatek wyliczany jest w skali roku.
 • Ulga dla klasy średniej wyliczana jest w skali roku.
 • W wypadku skali podatkowej dla 2021 roku dla kwot do 13 tys. zł uwzględniana jest kwota wolna od podatku w wysokości 525,12 zł.

Obejrzyj webinar

Sprawdź narzędzia dla firm

Fakturowanie

Łatwo wystawiasz faktury oraz rejestrujesz koszty - na komputerze lub w aplikacji mobilnej

Samodzielna księgowość

Masz mało dokumentów w każdym miesiącu? Możesz je szybko zaksięgować i wysłać deklaracje podatkowe z aplikacji

Biuro rachunkowe

Nie musisz przejmować się księgowaniem i pilnowaniem terminów - powierz te sprawy doświadczonemu księgowemu

Pytania i odpowiedzi

Tak, niemniej jednak limit zwolnienia wynosi 85528 zł. W momencie przekroczenia limitu będziesz opodatkowany w wysokości 17%.

Zmiana w ryczałcie wchodzi w życie w 2023 roku. Sposób dotychczasowego rozliczenia 2022 roku nie ulega zmianie.

Za 2021 można odliczyć w pełni składki na ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ zeznanie w 2022 roku będzie składane za poprzedni rok. możliwość ta zostanie zniesiona od przychodu osiągniętego w 2022 roku.

Tak, niezbędnym jest złożenie oświadczenie do płatnika o naliczaniu ulgi dla osób posiadających uprawnienia emerytalne na bazie miesięcznej. opcjonalnie ulga może zostać rozliczona na etapie składania zeznania rocznego.

Tak, ale dopiero w przypadku kwoty powyżej limitu zwolnienia. Oznacza to, że w przypadku, gdy płatnik zacznie naliczać zaliczkę na podatek przedmiotowa zaliczka nie będzie pomniejszona o wartość odliczalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne - tak jak do tej pory.

Małżonkowie mogą dalej rozliczać się wspólnie na dotychczasowych zasadach. Zmiana od nowego roku dotyczy syt w której małżonkowie zawarli związek małżeński w trakcie roku. W takiej sytuacji już za ten rok możliwe jest złożenie wspólnego rozliczenia.

Zmiana dotyczy przychodu osiągniętego w 2022, więc będzie dotyczyła zeznań składanych w 2023 roku za rok 2022.

Ulga dla klasy średniej dotyczyć będzie jedynie przychodów osiągniętych przez pracowników oraz osób, które rozliczają swoje dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej progresywnie.

Ulga dotyczy tyko przychodów ze stosunku pracy, działalności gospodarczej oraz umów zlecenia.

Tak, zwolnienie dla osoby do 26 r.ż. będzie należne dla takiej osoby, natomiast limit przychodów zalicza się do limitu maksymalnej wartości 50% kosztów autorskich.

W przypadku osób, które zarabiają na umowę o pracę powyżej 12800 zł miesięcznie przychód netto w 2022 roku będzie niższy niż w 2021. Wynika to z braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz braku możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej oraz z wyższego limitu od którego odprowadzane są składki emerytalne i rentowe. Przedmiotowe uwzględnia fakt podwyższenia kwoty wolnej do 30 tys. i I progu podatkowego do 120 tys.

Jeżeli związek małżeński został zawarty w 2021 roku to już w rozliczeniu za 2021 rok można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Tak, jeśli przychód roczny mieści się w limicie to możliwym jest skorzystanie z ulgi dla klasy średniej w rocznym zeznaniu podatkowym. Płatnik będzie stosował ulgę miesięcznie tak długo jak:

 • przychody osiągną określoną wartość
 • pracownik nie odwoła oświadczeniem stosowania tej ulgi.

Nie. Przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia i pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu w ramach tej ulgi.

Zwolnienia dla ulgi do 26 r.ż. dotyczy kwoty całego przychodu do wysokości PLN 85,528 i zalicza się również do limitu maksymalnej kwoty zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego (tj. PLN 120 000). Po przekroczeniu limitu PLN 85,528 pracodawca potrąci zaliczkę na podatek dochodowy, stosując również podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% do pozostałej części wykorzystanego limitu.

W zakresie ulgi na dzieci nie będzie zmiany za 2021 rok.

Miesięcznie kwota ulgi dla pracowników to kwota przychodu między PLN 5,701 a PLN 11,141.

Ulga dla klasy średniej dotyczy tylko przychodów z umowy o pracę i nie obejmuje rozliczeń ryczałtowych rozliczanych oddzielnie.

Tak, można skorzystać z innych ulg podatkowych (odliczeń od dochodu i podatku) razem z ulgą dla klasy średniej.

Niestety nie ma takiej ulgi w polskim prawie podatkowym.

Uregulowanie uprawnienia do ulgi na dzieci w przypadku braku zgody pomiędzy dwojgiem uprawnionych podatników (50% ulgi dla każdego z rodziców). W przypadkach innych niż naprzemienna opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem, odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. W celu wyeliminowania wątpliwości co do rozumienia miejsca zamieszkania, zmodyfikowany przepis odsyła w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Interesują Cię kwestie związane z ZUS?

 

Sprawdź FAQ ZUS

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

 

Skontaktuj się z infolinią