Informacje i komentarze ekspertów

Odliczenie podatku VAT z faktury otrzymanej po terminie

14 sie 2019

Podatnik może spotkać się sytuacją, że otrzyma fakturę z dużym opóźnieniem. Jak powinien postąpić w takim przypadku?

Podatnik może spotkać się sytuacją,  że otrzyma fakturę z dużym opóźnieniem. Jak powinien postąpić w takim przypadku.

Ustawodawca umożliwia podatnikom wydłużony okres odliczenia podatku VAT na dwa kolejne okresy rozliczeniowe od momentu powstania obowiązku podatkowego. Podatnik składający deklaracje VAT-7 miesięcznie może zatem rozliczyć fakturę otrzymaną np. w miesiącu kwietniu w danym miesiącu lub też w dwóch kolejnych miesiącach czyli w maju i czerwcu, Natomiast przy składaniu deklaracji kwartalnie może to zrobić w danym kwartale lub w dwóch kolejnych kwartałach.

                W przypadku gdy faktura dotrze do podatnika z opóźnieniem, prawo do odliczenia podatku VAT następuje w momencie otrzymania faktury. Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

Faktura została wystawiona w kwietniu, a podatnik otrzyma ją dopiero w lipcu, wówczas ma prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z datą otrzymania dokumentu tzn: w miesiącu lipcu.

W przypadku faktur otrzymanych drogą elektroniczna, za datę otrzymania faktury uważa się datę otrzymania maila. Nie ma znaczenia sposób wystawienia faktury ani sposób jej otrzymania. W obu przypadkach skutki podatkowe VAT są takie same.

Podsumowując, podatnik przy odliczeniu podatku VAT naliczonego powinien przede wszystkim mieć na uwadze datę otrzymania faktury.

Ważne jest aby rozbieżność między tymi datami nie była zbyt duża. Jednak gdy dojdzie do takiej sytuacji, przedsiębiorca powinien zachować dowód potwierdzający, że faktura wpłynęła do niego z dużym opóźnieniem. Takim dowodem może być np. koperta z datą wpływu czy też wiadomość e-mail wraz z załączoną fakturą.

Należy jednak pamiętać, że zdarzają się szczególne przypadki, że towar lub usługę kupujemy od rolnika ryczałtowego lub od małego podatnika korzystającego z metody kasowej, wówczas istotny jest termin i sposób zapłaty, a nie data otrzymania faktury.

Zespół Wsparcia ING Księgowość