Informacje i komentarze ekspertów

Nowe matryce stawek VAT

12 sie 2019

Kolejne zmiany w kasach fiskalnych

Już na  początku maja 2019 roku pojawiło się wiele przełomowych zmian dotyczących stosowania kas fiskalnych. Jedną z nich była tzw. Ustawa o kasach online, która dotyczy urządzeń nowej generacji przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas.

Wprowadzenie kas online wymagało od ustawodawcy opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. I tak  z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących ( Dz.U. z 2019 r. poz. 816). Wspomniane rozporządzenie przyniosło wiele istotnych zmian. Jedną z nich jest nowa matryca stawek VAT programowanych w kasach fiskalnych.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w  § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Dowiadujemy się z niego, że podatnicy prowadzący ewidencję przypisują oznaczenia literowe od A do G do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  1. literze A przypisana jest stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%
  2. literze B przypisana jest stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
  3. literze C przypisana jest stawka obniżona podatku w wysokości 5%
  4. literze D przypisana jest stawka obniżona podatku w wysokości 0%
  5. literze E jest przypisane zwolnienie od podatku
  6. literze F i G przypisane są pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art.. 120 ust. 4 ustawy;

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych. Zarówno w kasach online jaki i w tych starszej generacji z papierową lub elektroniczną kopią paragonu.

Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem. Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed 1 maja 2019 r. wymagają zmiany matrycy stawek. Właściciele tych urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.

Zespół Wsparcia ING Księgowość