Informacje i komentarze ekspertów

Paragon za przejazd taksówką

7 sie 2019

Czy jest podstawą wpisu do KPiR?

Jeśli przedsiębiorca otrzyma paragon za przejazd taksówką, może na jego podstawie dokonać ewidencji tego wydatku w KPiR? Często w trakcie wyjazdów służbowych przedsiębiorcy nie mają możliwości otrzymania faktury za przejazd i paragon stanowi jedyny dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o tym aby poniesienie wydatku zostało odpowiednio udokumentowane.

Przedsiębiorca może zastanawiać się, czy w takim razie za przejazd taksówką możliwe jest wystawienie dowodu wewnętrznego? Odpowiedź jest przecząca, ponieważ tego typu usługa nie została wymieniona w katalogu kosztów ewidencjonowanych za pomocą takiego dokumentu.

Rozporządzenie pozwala również na ujmowanie niektórych wydatków w kosztach na podstawie paragonów. Zaliczymy do nich zakup środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych dokonany w jednostkach handlu detalicznego, gdzie paragon musi zostać zaopatrzony w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Jednak w katalogu wydatków, które mogą być udokumentowane paragonem nie występuje przejazd taksówką. Oznacza to, iż aby móc ująć tego typu wydatek w kosztach uzyskania przychodu nie wystarczy sam paragon. Musimy wówczas poprosić o wystawienie faktury, faktury bądź rachunku.


Zespół Wsparcia ING Księgowość