Informacje i komentarze ekspertów

Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta

9 kwi 2019

Rzeczywiście coś się zmieniło?

W ostatnim czasie rząd prowadzi prace nad zmianą przepisów dotyczących przedsiębiorców. Wprowadzono już działalność nierejestrowaną i zmiany w zakresie składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W planach pojawiają się kolejne zmiany. Na szczęście, procedury związane z rejestracją firmy nie ulegają żadnym modyfikacjom. Na szczęście, ponieważ rejestracja przedsiębiorstwa w Urzędzie Miasta jest niezwykle prosta.

 

Zasada jednego okienka

Już osiem lat temu, w roku 2011, usprawniono przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej. Przed tymczasem przyszły przedsiębiorca musiał odwiedzić wszystkie konieczne urzędy (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny), by dopełnić wszelkich formalności i stać się pełnoprawnym właścicielem firmy.

 

Dziś wystarczy jedna wizyta – w Urzędzie Miasta – by złożyć stosowne zgłoszenie, które zostanie przekierowane do wszystkich wspomnianych wyżej placówek. Mimo to, do ZUSu warto i tak udać się osobiście, by zarejestrować siebie, jako płatnika składek. Takie działanie przyniesie korzyść przedsiębiorcy, ponieważ można bezpośrednio porozmawiać z pracownikiem i zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat składek, zobowiązań i formalności.

 

W czasie wizyty w Urzędzie Miasta należy wypełnić znajdujące się tam dokumenty. W formularzu znajduje się miejsce na podanie swoich danych osobowych, wprowadzenie nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich innych danych kontaktowych. Tam również określa się częstotliwość i sposób rozliczania się z urzędem skarbowym. Można rozliczać się w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Można wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych, kartę podatkową lub ryczałt. Oczywiście, by wybrać którąś z form trzeba spełniać określone w przepisach warunki, co warto wcześniej sprawdzić. Jedynie rozliczenie na zasadach ogólnych jest dostępne praktycznie każdemu.

 

Takie rozwiązanie sprawia, że rejestracja firmy zajmuje bardzo mało czasu, jest prosta i dla każdego praktycznie zrozumiała.

 

Jeszcze łatwiej dzięki sieci

Transformacja cyfrowa urzędów spowodowała, że jeszcze łatwiej zarejestrować swoją działalność. Przede wszystkim można to zrobić z własnego domu, a do urzędu udać się wyłącznie po to, by złożyć na swoich dokumentach podpis.

 

Rejestracja firmy z domu możliwa jest za pośrednictwem portalu ceidg.gov.pl. To strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klikając w zakładkę dotyczącą rejestracji działalności, otrzymuje się formularz do wypełnienia online. Zawiera dokładnie te same rubryki i pytania, co formularz w wersji papierowej, więc nie ma między nimi żadnej różnicy.

 

Po wypełnieniu dokumentów wystarczy kliknąć przycisk „wyślij”, a dokument zostaje natychmiast przekazany do właściwych urzędów. Od tego momentu wnioskujący ma siedem dni na złożenie swojego podpisu w Urzędzie Miasta.

 

Urząd Skarbowy, Statystyczny i ZUS

Takie rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę powoduje, że wizyta w Urzędzie Skarbowym nie jest konieczna. Zgłoszenie przekazywane jest bowiem przez Urząd Miasta, więc przedsiębiorca jest z tego zwolniony.

 

Wizyta w Urzędzie Statystycznym, który nadaje numer REGON przedsiębiorstwa, również nie jest konieczna. Urząd przesyła dokument z informacją o nadaniu REGONu na wskazany przez przedsiębiorcę adres korespondencyjny. Czas oczekiwania to około jednego tygodnia. Jeżeli przedsiębiorca chciałby ten czas skrócić, to wówczas może się udać do Urzędu Statystycznego i zawnioskować o przyspieszenie procedury.

 

Jeżeli chodzi o wizytę w ZUS, to temat ten został już omówiony powyżej. Nie ma konieczności, by się tam wybierać, ale dla samego płatnika składek będzie to z pewnością pouczająca i przydatna wizyta. Kwestie opłacania składek do ZUS, składania deklaracji i rozliczeń nie są proste. Jeżeli przedsiębiorca chce się tym zajmować na początek samodzielnie, to warto porozmawiać z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wszystko wyjaśni i pomoże te sprawy zrozumieć.

Zespół Wsparcia ING Księgowość