Informacje i komentarze ekspertów

Początek roku dla przedsiębiorcy

13 mar 2019

Ważne rozliczenia

Początek nowego roku oznacza konieczność przeprowadzenia rozliczenia rocznego. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczenie dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz pozostałych źródeł, jeżeli też przyczyniły się do powstania dochodu. Złożenie do Urzędu Skarbowego odpowiedniego formularza PIT jest uzależnione od wybranej przez firmę formy opodatkowania. Jakie dokumenty należy złożyć oraz w jakim terminie?

 

Rozliczenia roczne

Podatnicy rozliczający się za 2018 r. na PIT-36 czy PIT-36L, składają zeznania podatkowe od początku roku do 30 kwietnia. Terminy te są niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć wpłacania zaliczki na podatek za grudzień/IV kwartał 2018 r. poprzez złożenie rocznego PIT i uregulowanie wynikającej z niego kwoty podatku do 20 stycznia 2019 r. Natomiast PIT-28 i PIT-16A składany jest do 31 stycznia następnego roku podatkowego.

 

PIT-36

Na tym druku muszą rozliczyć się podatnicy, którzy choć część swoich dochodów z 2018 roku uzyskali bez pośrednictwa płatnika. Czyli wszyscy podatnicy, którzy choć od małej części swoich przychodów musieli, w ciągu roku lub po zakończeniu roku, samodzielnie obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy i wpłacić ją do urzędu skarbowego. PIT-36 adresowany jest do podatników rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, czyli stawek podatkowych 18 i 32 %. Są to głównie podatnicy prowadzący małe firmy. Formularz należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku podatkowego do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Formularz przeznaczony jest również do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, czy dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 

Przysługujące odliczenia w deklaracji PIT-36:

 • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • straty z lat ubiegłych (maksymalnie 50% całkowitej wartości z danego roku),
 • składki na konto emerytalne IKZE,
 • ulgi rehabilitacyjne oraz na leki,
 • ulgi na Internet i nowe technologie,
 • darowizny na kościół oraz organizacje społeczne,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulgi na samochód (w przypadku orzeczenia I lub II stopnia niepełnosprawności),
 • darowizny krwi oraz osocza.

 

Od podatku natomiast możliwe jest odliczenie:

 • zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru),
 • ulgi na dzieci,
 • kwoty podatku z zagranicy.

 

PIT-36L

Formularz ten obowiązuje podatników, którzy wybrali podatek liniowy. Składamy go, jeśli prowadziliśmy pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Jest on przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Ostateczny termin składania deklaracji PIT-36L mija również 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

 

Przysługujące odliczenia w deklaracji PIT-36L to:

 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
 • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach skali podatkowej, lub
 • odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, lub
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

PIT-28

Deklaracja przeznaczona jest zarówno dla przedsiębiorców którzy opodatkowują przychód ryczałtem, jak i dla osób osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych poza działalnością gospodarczą. Podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-28 do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia następnego roku podatkowego. Termin jest tak krótki, gdyż prostota dokonywanych rozliczeń, jest mniej pracochłonna niż przy zasadach ogólnych. Deklaracji PIT-28 podatnik nie może się rozliczyć wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast może pomniejszyć wartość dochodu o takie same ulgi oraz odliczenia, jakie są możliwe przy opodatkowaniu według skali na zasadach ogólnych, wyjątkiem jest ulga na nowe technologie.

 

PIT-16A

Ostatnią formą opodatkowania działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. PIT-16A jest krótkim formularzem, który również należy złożyć do 31 stycznia następnego roku podatkowego. Wykazuje się w nim w zasadzie jedynie kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej. Jedynym odliczeniem zmniejszającym zobowiązanie podatkowe  jest zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zespół Wsparcia ING Księgowość