Informacje i komentarze ekspertów

Odwrotne obciążenie

5 mar 2019

Czym właściwie jest?

Odwrotne obciążenie VAT funkcjonuje w polskich przepisach podatkowych już od kilku lat, jednakże od stycznia 2017 roku lista towarów objętych tym podatkiem została rozszerzona. W związku z rozszerzeniem listy towarów oraz wprowadzeniem do listy usług objętych odwrotnym obciążeniem, coraz więcej przedsiębiorców może być zobowiązanych do zastosowania procedury odwrotnego obciążenia dla dokonywanych przez nich dostaw towarów lub świadczonych usług. Na czym więc ono polega?

 

Odwrotnie obciążenie

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie tylko w odniesieniu do rozliczenia podatku VAT od niektórych towarów lub usług wymienionych w załącznikach nr 11 i 14 do ustawy o VAT. Polega on na tym, że w przypadku sprzedaży towarów i usług, to nabywca tych towarów rozlicza podatek VAT, a sprzedawca wystawia fakturę bez podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Jednak aby zastosowanie odwrotnego obciążenia było możliwe, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy:

 • sprzedawcą towarów jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na wysokość obrotów do 200 tys. zł),
 • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub w art. 122.
   

Które towary i usługi są objęte tym mechanizmem?

Ustawa o VAT zawiera listę konkretnych towarów, przy obrocie którymi trzeba zastosować odwrotne obciążenie. Chodzi tu m.in. o handel:

 • tabletami, czy laptopami,
 • telefonami komórkowymi i smartfonami,
 • konsolami do gier,
 • biżuterią ze złota i srebra.
   

Odwrotnym obciążeniem objęte są też niektóre usługi. Chodzi tu np. o:

 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
 • roboty tynkarskie,
 • roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian,
 • roboty malarskie.
   

Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Wystawiasz fakturę tak jak zawsze, z tą różnicą, że zamiast podawać w programie do fakturowania stawkę VAT, wybierasz “np”, czyli “nie podlega”. W ten sposób, cena netto jest jednocześnie ceną brutto. Oprócz tego, dopisujesz na fakturze adnotację, że podatek VAT rozlicza nabywca – odwrotne obciążenie. Możesz zastosować również inną formułę, byle w treści znalazł się zwrot “odwrotne obciążenie”. Przedsiębiorcy wystawiający faktury z dopiskiem „odwrotne obciążenie” zobowiązani są do przesyłania informacji podsumowujących – obowiązek wysyłania deklaracji VAT-27 elektronicznie do Urzędu Skarbowego (do 25-tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni).

 

Kiedy nie należy stosować odwrotnego obciążenia?

Mechanizmu odwrotnego obciążenia nie możemy zastosować gdy:

 • nabywca będzie podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w formie osoby fizycznej, spółki osobowej, spółki prawa handlowego zwolnionym z podatku VAT,
 • nabywca będzie osobą prywatną, nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej,
 • sprzedawca będzie osobą prywatną, nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej,
 • sprzedawca będzie podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w formie osoby fizycznej, spółki osobowej, spółki prawa handlowego zwolnionym z podatku VAT,
 • towary i usługi zostały nabyte na działalność zwolnioną z VAT oraz nie przysługiwało w stosunku do nich prawo do odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu.
   

Dlaczego wprowadzono odwrotne obciążenie VAT?

Mechanizm odwróconego obciążenia stosowany jest już od dawna w Unii Europejskiej, w walce z oszustwami. Określony został „dyrektywą VAT” 2006/112/WE w 2006 roku, z zamkniętym katalogiem transakcji. W Polsce, szczególnie w ostatnich latach, także powiększa się lista towarów i usług, podlegających odwrotnemu obciążeniu VAT.

 

Zespół Wsparcia ING Księgowość