Informacje i komentarze ekspertów

Kontrola podatkowa po zamknięciu działalności

27 lut 2019

Jaki jest jej cel?

Celem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy kontrolowany podatnik wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

A zatem organ podatkowy może przeprowadzić taką kontrolę podatkową nawet po zamknięciu firmy. Urząd Skarbowy może przeprowadzić taką kontrolę za okres wykonywania działalności i do czasu przedawnienia podatkowego okresu będącego przedmiotem weryfikacji.

Zamknięcie czy tez zakończenie prowadzenia działalności nie zwalnia podatnika z obowiązku przechowywania ksiąg podatkowych, a także innych dokumentów, na podstawie których dokonano zapisów w księgach podatkowych do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Co do zasady, terminem przedawnienia obowiązku podatkowego jest pięć lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku. Jeśli podatnik z tytułu działalności złożył zeznanie roczne za rok 2017 dnia 5 marca 2018 to dokumentacja związana z tym rozliczeniem musi być przechowywana przez pięć lat, licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności. Terminem płatności podatku za rok 2017 jest 30.04.2018 w związku z tym podatnik jest zobowiązany przechowywać dokumenty na podstawie których dokonał rozliczenia za 2017 rok aż do końca 2023 roku.


Zespół Wsparcia ING Księgowość