Informacje i komentarze ekspertów

Klasyfikacja Środków Trwałych

25 lut 2019

Czym jest i do czego służy?

KŚT, czyli Klasyfikacja Środków Trwałych, jest uporządkowanym zestawem składników majątku trwałego.

Służy ona celom:

- statystycznym

- ewidencyjnym

- amortyzacyjnym ( ustalenie odpowiedniej stawki odpisów amortyzacyjnych)

Jak wskazuje rozporządzenie w sprawie KŚT, na pierwszym szczeblu można wyróżnić 10 jednocyfrowych grup środków trwałych:

  • 0- grunty;
  • 1- budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
  • 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
  • 3- kotły i maszyny energetyczne;
  • 4- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • 5- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
  • 6- urządzenia techniczne;
  • 7- środki transportu;
  • 8- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 9- inwentarz żywy.

Co ważne, grupy środków trwałych składają się z podgrup dwucyfrowych oraz rodzajów trzycyfrowych.

Przedsiębiorca przyjmujący do użytku w działalności środek trwały powinien ustalić odpowiedni numer, który określa Klasyfikacja Środków Trwałych. Ma on wpływ na zastosowanie odpowiedniej stawki amortyzacji, według której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne w kosztach.

Zespół Wsparcia ING Księgowość