Informacje i komentarze ekspertów

Dostawa towaru bez faktury

22 sty 2019

Co należy wówczas zrobić?

Przy prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów każde nabycie towarów lub materiałów musi być zaewidencjonowane w księdze niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Co zatem w przypadku gdy otrzymamy towar bez faktury?

O takiej sytuacji przeczytamy w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w § 16.  Według tego przepisu w sytuacji, gdy towar został dostarczony i przekazano go do obrotu bez faktury, to ewidencja takiego zapisu w KPiR musi nastąpić w oparciu o opis dostawy, który powinien zawierać imię i nazwisko ( nazwę firmy) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału lub towaru handlowego, datę dostawy oraz podpis osoby przyjmującej dostawę.

Taki opis dostawy należy zaksięgować w kolumnie 12,  w dacie jego sporządzenia i przechowywać jako dowód zakupu, który następnie powinien zostać podpięty pod otrzymaną fakturę.

Ewentualna różnica między tym co jest na opisie dostawy, a tym co jest na otrzymanej fakturze musi być wpisane do księgi w dniu otrzymania faktury.

Jeżeli podatnik otrzymał towar oraz fakturę w tym samym miesiącu, to opis dostawy podłącza pod fakturę, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury.

Podatnik  może nie sporządzać opisu dostawy, jeżeli zakup udokumentowany jest specyfikacją dostawy, pod warunkiem że specyfikacja spełnia wymogi określone dla opisu.

Odliczenie VAT

Art.86 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług wskazuje na możliwość odliczenia VAT naliczonego za zakup towarów na podstawie faktury. Zatem opis dostawy czy specyfikacja nie stanowią podstawy do odliczenia VAT.

Zespół Wsparcia ING Księgowość