Informacje i komentarze ekspertów

Faktura proforma a dokument księgowy

8 sty 2019

Rozstrzygnijmy częsty problem

W obrocie gospodarczym faktura proforma jest dokumentem wystawianym w celu udokumentowania zajścia transakcji, zawarcia umowy kupna –sprzedaży czy przyjęcia zamówienia do realizacji, może być także formą wezwania do zapłaty lub zapowiedzią wystawienia faktury w niedalekiej przyszłości.

Formą i treścią faktura proforma przypomina zwykłą fakturę. Powinna zawierać przedmiot transakcji, cenę jednostkową i cenę za całość, wartość netto , wysokość podatku i wartość brutto. Niezbędne jest również oznaczenie terminu wykonania usługi lub dokonania sprzedaży oraz terminu płatności. Różni się natomiast tym, że w nagłówku ma wyraz „ proforma”.

Najistotniejsze jednak jest to, że faktura proforma NIE JEST DOKUMENTEM KSIĘGOWYM. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT.

Zespół Wsparcia ING Księgowość