Informacje i komentarze ekspertów

Anulowanie faktury

7 sty 2019

Roztargnienie jest najczęstszą przyczyna poprawek na fakturach. Co zrobić, gdy zdarzy nam się błąd?

Przedsiębiorcy, zwłaszcza poczatkujący, maja wątpliwości czy mogą anulować fakturę czy konieczna będzie korekta.

W przepisach dotyczących podatku VAT nie występuje takie pojęcie jak: anulowanie wystawionej faktury. Natomiast fakturę korygującą musimy wystawić gdy po wystawieniu faktury:

- udzielono obniżki ceny (rabatu)

- dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań

- dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty

- podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Mimo tych przepisów, w praktyce dopuszcza się „ anulowanie faktur”. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

- nie doszło do wykonania usługi, dostawy i wydania towaru,

- nie wprowadzono faktury do obrotu prawnego.

O ile pierwszy punkt jest jasny o tyle rodzi się pytanie czym jest wprowadzenie do obrotu prawnego? To sytuacja, w której np. zobaczyliśmy błąd w programie księgowym, zanim doręczyliśmy fakturę do kontrahenta. Sprzedawca musi posiadać zarówno kopię jak i oryginał faktury. Aby anulować fakturę należy zarówno na oryginale jak i na kopii nanieść adnotację „ anulowano” i przekreślić oba dokumenty. Mimo, że anulowane faktury nie podlegają ewidencji, trzeba je zachować w firmowym archiwum, aby zachować ciągłość numeracji.


Zespół Wsparcia ING Księgowość