Informacje i komentarze ekspertów

Kasa rejestrująca a zawieszenie działalności gospodarczej

7 sie 2018

Na czym to polega?

Jeszcze do dnia 30 kwietnia 2018 roku zawieszenie działalności gospodarczej było możliwe na okres minimalnie 30 dni i maksymalnie 24 miesięcy. Po okresie 24 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca nie podjął żadnych działań – nie wznowił działalności lub samodzielnie jej nie wykreślił, automatycznie była ona wykreślana z rejestru przedsiębiorców. Po 30 kwietnia 2018 zasady się zmieniły i ustawodawca zrezygnował z określania maksymalnego okresu zawieszenia działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Takie rozwiązanie spowodowało, że okres zawieszenia działalności gospodarczej można teraz znacznie wydłużyć, nawet do trzech i więcej lat. Takie rozwiązanie jest korzystne szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy w okresie aktywnego prowadzenia działalności gospodarczej dokonali zakupów ratalnych, przy spłacie rat rozłożonej na okres dłuższy niż dwa lata. Ponieważ w okresie zawieszenia działalności, przedsiębiorca ma prawo do wliczania w koszty prowadzonej działalności rat podjęty przed zawieszeniem, dzięki zmianom, ma możliwość rozliczenia ich do końca. W dotychczasowych regulacjach, raty mógł rozliczać maksymalnie przez dwa lata. Jeżeli nie zostały rozliczone, nie mógł ich już więcej wprowadzać do kosztów uzyskania przychodu, chyba że wznowił działalność swojego przedsiębiorstwa. Teraz bez wznawiania może takie rozwiązanie zastosować.

Zawieszenie działalności z obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej, w ramach której był zobowiązany do prowadzenia kasy fiskalnej, w okresie zawieszenia nie musi likwidować posiadanej kasy. Co więcej, może ją zostawić, a po wznowieniu swojej działalności, może z niej znowu korzystać, bez konieczności jej ponownej fiskalizacji.

Co natomiast dzieje się z kasą fiskalną w okresie zawieszenia działalności? Otóż, na przedsiębiorcy nadal spoczywają określone obowiązki, które musi wypełniać niezależnie od faktu, że działalność jest w fazie zawieszenia. Jednym z takich obowiązków jest na przykład regularny przegląd techniczny, z którego przedsiębiorca musi się wywiązać.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

W związku z tym, że kasa fiskalna jest w niektórych przypadkach obowiązkowa, ustawodawca zaoferował przedsiębiorcom ulgę z tytułu jej nabycia. Koszty nabycia kasy fiskalnej są wysokie. Dlatego też każda ulga jest w tym przypadku bardzo pomocna, szczególnie na początku prowadzenia własnej działalności. Ulga nie podlega zwrotowi przez przedsiębiorcę, jeżeli ten spełnia wszystkie warunki jej uzyskania.

Jeżeli jednak podatnik zaniedba swoje obowiązki spoczywające na nim względem kasy fiskalnej, wówczas zostaje zobowiązany do zwrotu otrzymanej ulgi. W jakich sytuacjach podatnik musi zwrócić otrzymaną ulgę?

Pierwszą z nich jest właśnie zaniedbanie regularnego i obowiązkowego przeglądu technicznego. Nie ma znaczenia, czy działalność jest zawieszona czy aktywna. Kasa fiskalna musi być sprawdzona, a podatnik musi otrzymać potwierdzenie jej zbadania.

Drugą sytuacją jest natomiast zaprzestanie jej używania w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przy czym to zaprzestanie polega na likwidacji kasy i zgłoszeniu faktu likwidacji do urzędu skarbowego. Co za tym idzie, jeżeli przedsiębiorca zwiesi działalność gospodarczą, ale nadal będzie dokonywał przeglądów i realizował wszystkie swoje zobowiązania związane z kasą fiskalną, to będzie to traktowane jako jej stałe użytkowanie, więc nie będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej ulgi. Jeżeli zamknie działalność przed upływem trzech lat od rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży lub z powodu zawieszenia działalności wyrejestruje kasę, ulga będzie musiała zostać zwrócona.

Zawieszenie działalności gospodarczej bywa w niektórych okolicznościach najbardziej rozsądnym działaniem, jeżeli bierzemy pod uwagę bilans zysków i strat. Warto jednak wiedzieć, jak takie zawieszenie zaplanować, by nie przyniosło ono żadnych dodatkowych kosztów.

Zespół Wsparcia ING Księgowość