Informacje i komentarze ekspertów

Przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej

13 kwi 2018

Ważna informacja dla podatników.

Nowe przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 2017 r. nałożyły na podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP), a termin ich realizacji przypada na dzień złożenia zeznania podatkowego.

W związku z sygnałami od przedsiębiorców o problemach z wywiązaniem się z tych obowiązków w ustawowym terminie, wydłużono terminy:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania,

do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

Obejmuje to obowiązki powstałe w 2018 r. (w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy