Informacje i komentarze ekspertów

Elektroniczna ewidencja VAT dla wszystkich oraz JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

6 gru 2017

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, inni niż wykonujący wyłącznie czynności zwolnione, obowiązani będą do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, inni niż wykonujący wyłącznie czynności zwolnione, obowiązani będą do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Nowy obowiązek obejmie wszystkie podmioty bez względu na wielkość, w tym mikroprzedsiębiorców, którzy od tego dnia będą również obowiązani do wysyłania co miesiąc do urzędu skarbowego JPK_VAT.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia pliku są pobierane bezpośrednio z rejestru VAT firmy. Plik przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Duże przedsiębiorstwa składają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Zatem od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT bez względu na wielkość będą obowiązani do wysyłania co miesiąc JPK_VAT.