Informacje i komentarze ekspertów

JPK na żądanie – nowy obowiązek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

5 gru 2017

Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej.

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej.

Podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami już od 1 lipca 2016 r. w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, przekazują na żądanie urzędu skarbowego dane o operacjach gospodarczych. Dane przekazywane są w tzw. strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który posiada określony układ i format (schemat xml).

Przekazywanie danych w formacie JPK umożliwia organom podatkowym łatwiejsze kontrolowanie ksiąg podatkowych prowadzonych w formie elektronicznej, co wpływa na skrócenie czasu wykonywania kontroli. JPK przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej lub przekazuje na informatycznych nośnikach danych, a dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorców.

JPK na żądanie obejmują: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciąg bankowy  (JPK_WB),  magazyn (JPK_MAG), faktury VAT (JPK_FA), podatkową księgę przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencja przychodów (JPK_EWP).