Informacje i komentarze ekspertów

15
mar
2018

Zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie nie przekracza 1 000 zł

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, mają co do zasady obowiązek odprowadzania w trakcie roku podatkowego miesięcznych, a po spełnieniu odpowiednich warunków, kwartalnych zaliczek na podatek.

Więcej
15
mar
2018

Likwidacja obowiązku informowania urzędu skarbowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zlikwidowano obowiązek  informowania urzędu skarbowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o powierzeniu prowadzenia księgi biuru rachunkowemu.

Więcej
3
sty
2018

Podwyższenie wartości majątku zaliczanego jednorazowo do kosztów podatkowych

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od nowego roku podwyższeniu ulega z 3500 zł do 10 000 zł wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej decydująca o możliwości jednorazowego ujęcia wydatku na nabycie takiego składnika majątku w kosztach uzyskania przychodów.

Więcej
3
sty
2018

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

1 stycznia 2018 r. w podatku dochodowym od osób prawnych wyodrębniono źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych i nastąpiło rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Więcej
6
gru
2017

Prezenty świąteczne i podatki

Koniec roku to czas, w którym przedsiębiorcy dokonują zakupów świątecznych, organizują świąteczne spotkania lub wręczają okolicznościowe prezenty pracownikom i kontrahentom.

Więcej
6
gru
2017

Elektroniczna ewidencja VAT dla wszystkich oraz JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, inni niż wykonujący wyłącznie czynności zwolnione, obowiązani będą do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Więcej
5
gru
2017

JPK na żądanie – nowy obowiązek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Od 1 lipca 2018 r. obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących księgowość w formie elektronicznej.

Więcej
8
sie
2017

Nowe możliwości – jednorazowa amortyzacja podatkowa

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Nowe zasady podatkowego rozliczania nakładów na środki trwałe wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2017.1448). 

Więcej
21
lip
2017

Kolejne ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową

W serwisie Ministerstwa Finansów opublikowano kolejne ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją podatkową.

Więcej
11
maj
2017

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

18 kwietnia 2017 r. na uczestników drogowego przewozu niektórych towarów wprowadzono nowe obowiązki związane z systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

Więcej