Informacje i komentarze ekspertów

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

11 cze 2019

Potwierdzenie złożenia PIT - dlaczego jest tak przydatne?

O obowiązku złożenia zeznania rocznego do urzędu skarbowego wie każdy podatnik, który uzyskuje dochody. W przypadku elektronicznej wysyłki zeznania rocznego najczęściej zadawanym pytaniem wśród podatników jest to, w jaki sposób mogą potwierdzić, że zeznanie zostało złożone w urzędzie i jaką mają gwarancję, że urząd ją przyjął. Potwierdzeniem złożenia PIT w urzędzie jest tzw. UPO.

Obowiązek złożenia zeznania rocznego wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Na jego mocy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (z wyjątkiem podatników, którzy osiągają dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane).

Przepis ten odnosi się do podatników, których dochody opodatkowane są według zasad ogólnych lub w formie podatku liniowego. Wyżej wymienieni podatnicy deklaracje PIT za rok 2018 zobowiązani są złożyć do 30 kwietnia 2019 roku.

Po wysłaniu drogą elektroniczną wypełnionej deklaracji rocznej podatnicy otrzymują numer referencyjny. Nie jest on jednak poświadczeniem złożenia PIT. Po otrzymaniu numeru referencyjnego - który podatnik powinien zachować do sprawdzania statusu zeznania oraz do dalszych kontaktów z urzędem - otrzymujemy komunikat o statusie deklaracji. Podatnicy, którzy opłacają podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej, zeznanie roczne za dany rok są zobowiązani złożyć do 31 stycznia kolejnego roku - termin na złożenie deklaracji jest więc zdecydowanie krótszy.

Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji drogą elektroniczną, czyli pozytywnej weryfikacji przez urząd jest tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną. Dokument można wyświetlić dopiero po weryfikacji zeznania - pod względem identyfikacyjnym, formalnym i rachunkowym, a dokładniej po nadaniu mu statusu 200, który oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

Brak UPO po wysyłce deklaracji nie powinien być powodem do paniki. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w końcowym okresie składania zeznań podatkowych, na druk czeka się do kilku lub kilkunastu godzin.

Statusy wysłanych deklaracji PIT

Po wysłaniu PIT do urzędu skarbowego deklaracja może otrzymać nie tylko status 200, a więc pozytywne przetworzenie deklaracji przez urząd skarbowy, ale również inne statusy. Co one oznaczają?

Powyższe statusy są najczęściej spotykane, natomiast w praktyce można także spotkać się z poniższymi komunikatami:

100 - błędny komunikat SOAP;

101 - proszę o ponowne przesłanie dokumentu;

102 - proszę o ponownie przesłanie żądania UPO;

300 - brak dokumentu;

301 - dokument w trakcie przetwarzania;

302 - dokument wstępnie przetworzony;

303 - dokument w trakcie weryfikacji podpisu;

400 - przetwarzanie dokumentu zakończone błędem;

408 - dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie;

409 - dokument zawiera niewłaściwą liczbę i/lub rodzaj elementów;

410 - złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą;

413 - dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów.

 

Zespół Wsparcia ING Księgowość