Informacje i komentarze ekspertów

Błędne paragony z kasy fiskalnej

15 kwi 2019

Jak sobie z nimi poradzić?

Kasy fiskalne to nieodzowne narzędzie pracy wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych którzy świadczą usługi lub sprzedają towary osoba fizycznym. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że przychody zarejestrowane na kasie fiskalnej musza być również ujete w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR). Błędne paragony z kasy oraz zwroty również muszą znaleźć w tej ewidencji swoje miejsce.
 

Jak księgować błędne paragony z kasy fiskalnej w KPiR?

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót z zastosowaniem kas, muszą dokonywać zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z wygenerowanych raportów. Zasady ewidencjonowania przychodów w KPiR zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z nim przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują obrót za pomocą kasy fiskalnej, obowiązani są dokonywać zapisów w KPiR na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kasy skorygowanych o wartości mające wpływ na wysokość przychodu, np.:

  • reklamacja,
  • zwroty ze sprzedaży,
  • błędne paragony z kasy w związku z nabiciem złej stawki VAT lub
  • wymiana towaru na inny.

 

Zapis przychodów ze sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej powinien być ujęty w księdze w kolumnie 7 KPiR – Sprzedaż towarów i usług.

 

Błędne paragony z kasy – jak je ewidencjonować?

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których transakcje sprzedaży zostają błędnie ujęte na kasie rejestrującej. Błędne paragony z kasy zdarzają się na przykład wtedy, kiedy zostanie wbita błędna stawka podatku albo, kiedy klient zdecyduje się zwrócić towar, do którego otrzymał paragon.

Zgodnie z przyjętymi zasadami korygowanie błędów na paragonach, które zostały zawarte w raportach dobowych czy miesięcznych, powinno odbywać się zbiorczo na podstawie odrębnej ewidencji.

Stosownie do przepisów, podatnicy zobowiązani są prowadzić dwie odrębne ewidencje:

  • ewidencję zwrotów i reklamacji,
  • ewidencję oczywistych pomyłek.

Dodatkowo każda taka ewidencja powinna zostać uzupełniona o wpięty paragon, na którym znalazły się błędy, albo na podstawie którego klient dokonuje zwrotu towaru.

Zespół Wsparcia ING Księgowość