Informacje i komentarze ekspertów

Pierwsze ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową

11 maj 2017

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

W serwisie Ministerstwa Rozwoju i Finansów opublikowano pierwsze ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Ostrzeżenie dotyczy optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Ministerstwo wskazuje, że ten rodzaj optymalizacji ma związek z objęciem opodatkowaniem od 1 stycznia 2017 r. przychodów FIZ z udziału w spółkach transparentnych (zniesienie zwolnienia podmiotowego) oraz ostrzega, że takie transakcje będą podlegały ocenie w ramach klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

W ostrzeżeniu podkreślono, że w przypadku uznania transakcji za sztuczną, użycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będzie uzasadnione i organy kontrolne określą przewidziane w prawie podatkowym konsekwencje polegające na pozbawieniu nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej. Ponadto stwierdzenie uszczupleń podatkowych wskutek tego rodzaju transakcji może się wiązać z odpowiedzialnością przewidzianą w przypadku sprawstwa lub pomocnictwa w popełnieniu czynów zabronionych w Kodeksie Karnym Skarbowym, ale skorygowanie rozliczeń podatkowych wraz z uiszczeniem zaległości podatkowej przed wszczęciem postępowania kontrolnego pozwala na uchronienie się przed tymi konsekwencjami.