Kolejne ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową

21 lip 2017

W serwisie Ministerstwa Finansów opublikowano kolejne ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją podatkową.

  1. Ostrzeżenie dotyczące optymalizacji z wykorzystaniem wartości firmy, która jest sztucznie kreowana w związku ze sprzedażą lub aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) lub całego przedsiębiorstwa

Dotyczy to transakcji, które realizowane są w nierynkowych warunkach i w celu uzyskania korzyści podatkowej. Z treścią ostrzeżenia można zapoznać się tutaj.

  1. Ostrzeżenie dotyczące optymalizacji z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące miejsca zarządu

Chodzi o przypadki, gdy polscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody w Polsce nabywają udziały w spółkach zarejestrowanych w obcym kraju, które nie prowadzą tam jednak rzeczywistych operacji gospodarczych. Przez takie zagraniczne spółki polski podmiot ma kontynuować działalność, przy czym dochody mają podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium tego kraju obcego. Dotyczy to w szczególności spółek w takich państwach jak: Czechy, Luksemburg, Wielka Brytania, Słowacja, Cypr, Malta, Holandia, Szwecja. Ostrzeżenie dotyczy również rejestrowania spółki w sąsiednim kraju w celu nabywania luksusowych lub sportowych samochodów. Pełna treść ostrzeżenia znajduje się tutaj.

  1. Ostrzeżenie dotyczące optymalizacji w ramach podatkowych grup kapitałowych

Obejmuje sytuacje, w których spółki dokonują zbycia kluczowych składników majątku (np. nieruchomości) a cały dochód ze sprzedaży przekazywany jest jako darowizna do spółki powiązanej. Transakcji towarzyszą dodatkowe operacje polegające na wymianie udziałów, utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej i zbyciu udziałów otrzymanych z tej wymiany skutkujące rozwiązaniem nowoutworzonej podatkowej grupy kapitałowej. Z treścią ostrzeżenia można zapoznać się tutaj.

Ministerstwo ostrzega podatników, że w przypadku uznania transakcji za dokonywane w sposób sztuczny, uzasadnione będzie użycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W takiej sytuacji organy kontrolne zastosują przewidziane w prawie podatkowym konsekwencje polegające na pozbawieniu nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej. Ponadto stwierdzenie uszczupleń podatkowych wskutek tego rodzaju transakcji może się wiązać z odpowiedzialnością karno-skarbową.