Zmiany w zasadach kwartalnego rozliczania VAT

19 sty 2017

Małgorzata Dzedzej, Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy inni niż mali nie mają możliwości kwartalnego rozliczania się z VAT (nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7D za okresy od stycznia 2017 r.).

Wprowadzono również ograniczenie polegające na tym, że nawet mali podatnicy w pierwszych 12 miesiącach swojej działalności nie mogą rozliczać się kwartalnie; po upływie tego okresu mogą skorzystać z kwartalnego rozliczania o ile nadal posiadają status małego podatnika.

Ponadto podatnicy, którzy zarejestrowali się jako podatnicy VAT czynni w ostatnim kwartale 2016 r., za okresy przypadające po 31 grudnia 2016 r. muszą stosować rozliczenie miesięczne, a kwartalną deklarację na dotychczasowych zasadach złożą jedynie za IV kwartał 2016 r. Po upływie 12 miesięcznego okresu podatnicy mogą skorzystać z kwartalnego rozliczenia, o ile będą posiadać status małego podatnika.

Na koniec dodać należy dla przypomnienia, że kwartalnego rozliczenia nie mogą stosować podatnicy dokonujący dostawy  towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu, kwoty 50 000 zł.